Mô hình thiết thực giúp đỡ khu dân cư biên giới

12/23/2020 10:22:00 AM

 Khu dân cư Trình Tường thuộc bản Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh nằm giáp biên giới phía đông bắc. Tại đây có 13 hộ gia đình với 64 nhân khẩu là người dân tộc Dao đang sinh sống.