Văn bản quy phạm pháp luật

8/16/2019 2:29:00 PM

 Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.


STT  Văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành
19 V/v vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia - đầu số 1408 Bộ TT&TT 15/08/2019
18 V/v triển khai đợt vận động nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 Bộ TT&TT 15/08/2019
17 Kế hoạch vận động nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 Bộ TT&TT 15/08/2019
16 Về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo Thủ tướng Chính phủ 25/4/2019
15 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg vv phê duyệt danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển Thủ tướng Chính phủ 25/05/2018
14 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 Thủ tướng Chính phủ 07/03/2018
13 Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin Bộ TT&TT 02/06/2017
12 Phê duyệt danh sách xã ĐBKK của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 Thủ tướng Chính phủ 20/06/2017
11 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 BNNPTNT 09/10/2017
10 Thủ tướng Chính phủ 22/08/2017
9 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo" Thủ tướng Chính phủ 21/08/2017
8

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ 02/09/2016
7

Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)

Bộ TT&TT 24/4/2015
6 Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia Bộ TT&TT 24/4/2015
5

Quyết định phê duyệt đề án Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Bộ TT&TT 07/2008
4 Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật Chính phủ 12/4/2012
3

Thông tư 72/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Bộ Tài chính 31/7/2008
2 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo Chính phủ 14/5/2008
1

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chính phủ

25/09/2007