Ngân hàng Chính sách xã hội điểm tựa vững chắc cho phụ nữ phát triển kinh tế hướng tới bình đẳng giới

19/12/2023 12:00 CH

 Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ủy thác qua Hội LHPN, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, tạo nguồn sinh kế lâu dài ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.      

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững

17/12/2023 14:26 CH

Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang luôn là một trong những điểm tựa vững chắc cho nhiều gia đình nghèo, cận nghèo và nhiều đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Theo đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã xuất hiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Na Hang đẩy mạnh thực hiện chính sách cho vay nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị định 28 của Chính phủ

16/12/2023 14:33 CH

Chương trình cho vay hỗ trợ theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025” đã giúp đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Na Hang nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung có điều kiện xây mới và sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống.

INFOGRAPHCIS: Quảng Trị: Giảm nghèo về thông tin thúc đẩy kinh tế phát triển

06/11/2023 20:41 CH

Giảm nghèo về thông tin cũng được xem là một “lối mở” giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững.

 

INFOGRAPHICS: Ia Grai - Gia Lai đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững

05/11/2023 15:08 CH

Ia Grai (Gia Lai) đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ chủ động vươn lên thoát nghèo.