INFOGRAPHCIS: Quảng Trị: Giảm nghèo về thông tin thúc đẩy kinh tế phát triển

06/11/2023 20:41 CH

Giảm nghèo về thông tin cũng được xem là một “lối mở” giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững.

 

INFOGRAPHICS: Ia Grai - Gia Lai đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững

05/11/2023 15:08 CH

Ia Grai (Gia Lai) đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ chủ động vươn lên thoát nghèo.

INFOGRAPHICS: Sơn La hành trình giảm nghèo bền vững

04/11/2023 20:38 CH

Tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm đáng kể.

Huyện Đăk Glei: Thành công trong công tác giảm nghèo

03/11/2023 22:15 CH

Huyện Đăk Glei, một huyện biên giới thuộc tỉnh Kon Tum ở Việt Nam, đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong giảm nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của hệ thống chính trị địa phương, huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.

INFOGRAPHICS: Tri Tôn, An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

03/11/2023 20:33 CH

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cụ thể, số hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3.586 hộ, chiếm 10,74% xuống còn 2.900 hộ, chiếm 8,65%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,2% so với đầu giai đoạn. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm khoảng 18,77%; hộ cận nghèo của huyện là 3.780 hộ, tỷ lệ 11,27%.