Tấm gương điển hình tiên tiến

Giảm nghèo ở Đông Thọ

28/09/2020 14:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đã triển khai nhiều chương trình giảm nghèo, nhờ đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã giảm qua từng năm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.


 

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều hộ gia đình tích cực tham gia sản xuất vươn lên thoát nghèo.
 
Ông Nguyễn Cao Luyện, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã cho biết: Xã Đông Thọ không phải là địa phương thuận lợi cho việc phát kinh tế nông nghiệp và công nghiệp, bởi đất đai ở đây kém màu mỡ, không bằng phẳng; địa phương cũng không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn và không có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua nên việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Xác định được khó khăn đó, những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp chính quyền từ xã đến thôn quan tâm và vào cuộc quyết liệt. Sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã, xã quán triệt rõ chức năng, nhiệm vụ và phân công các thành viên phụ trách các thôn, thực hiện tốt cơ chế phối hợp và tích cực tham mưu cho địa phương về những khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể tập trung quan tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng rà soát nắm chắc số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, từ đó có các cơ chế, chính sách động viên giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên.

Năm 2019, xã Đông Thọ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo: chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ về nhà ở, các chương trình an sinh xã hội… để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Xã đã tổ chức cho 6 lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi với tổng số tiền 250 triệu đồng, 6 lượt hộ cận nghèo số tiền 240 triệu đồng để phát triển sản xuất, tạo việc làm; Hội Phụ nữ xã hỗ trợ cho 5 hộ nghèo vay vốn số tiền 250 triệu đồng để chăn nuôi bò và mở 5 lớp dạy nghề đan lát, dán thủ công miễn phí; hỗ trợ 9 lượt hộ nghèo vay vốn xây nhà ở với trên 59 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã cũng thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về giáo dục, y tế, nước sạch, tiền điện, qua đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước cải thiện cuộc sống.

Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, những năm qua, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, tự lực vươn lên không ỷ nại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 
Bà Bùi Thị Loan, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Đông Thọ cho biết: Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã còn sức khỏe chúng tôi thường lấy những cách làm hay, gương thoát nghèo tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền trên loa phát thanh của xã khuyến khích, động viên học tập; đồng thời chỉ đạo ban giảm nghèo của xã trực tiếp là các tổ chức, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… tổ chức cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để tập trung phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Với những hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi, xã cũng chỉ đạo ban giảm nghèo của thôn, xóm động viên con cháu, người thân giúp đỡ để thoát nghèo.

Trong năm 2019, toàn xã có 3 hộ xin thoát cận nghèo, có 2 hộ được đề nghị đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng cũng đều xin rút với mong muốn tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Như trường hợp của ông Phạm Quốc Tuấn, thôn Quang Trung, vợ bị tai biến liệt nửa người, cuộc sống chưa hết khó khăn, mặc dù người dân trong thôn đều nhất trí đưa ông vào danh sách hộ cận nghèo nhưng ông không nhận mà quyết tâm nhường cho người khác, bởi theo quan điểm của ông, đã gọi là hộ nghèo là phải thực sự khó khăn, phải thực sự cần sự giúp đỡ thì mới cho vào danh sách, còn bản thân ông với thu nhập hàng ngày từ nghề thợ xây, ông có thể tự trang trải cuộc sống gia đình.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã giảm dần qua từng năm. Năm 2019, số hộ nghèo toàn xã chỉ còn 25 hộ, chiếm tỷ lệ 1,62%, giảm 9 hộ so với năm 2018; hộ cận nghèo còn 37 hộ, chiếm tỷ lệ 2,39%, giảm 19 hộ so với năm 2018, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Năm 2020, xã Đông Thọ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1,5%. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, xã chú trọng tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, có các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đưa nghề về địa phương để giải quyết việc làm cho người lao động. Tập trung ngân sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội để giúp người nghèo thoát nghèo bền vững.

Nguyễn Cường

baothaibinh.com.vn