Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận để giảm nghèo

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận để giảm nghèo

(16/11/2020)

 Xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hiện có trên 1.800 hộ với 6.083 nhân khẩu sinh sống tại 7 khu dân cư. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã  luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở các lĩnh vực, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Giảm nghèo ở Hương Cần

Giảm nghèo ở Hương Cần

(16/11/2020)

 Là xã miền núi của huyện Thanh Sơn, những năm trước, Hương Cần có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua nhiều chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế, đến nay công tác xóa đói, giảm nghèo của xã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Điện Biên: Chi, tổ Hội nghề nghiệp giúp hội viên xóa đói giảm nghèo

Điện Biên: Chi, tổ Hội nghề nghiệp giúp hội viên xóa đói giảm nghèo

(09/11/2020)

 Với tiêu chí " 5 cùng", Hội ND huyện Tủa Chùa đã thành lập các chi, tổ Hội nghề nghiệp theo đặc thù của địa phương để hội viên, nông dân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Đăk Hà: Đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đăk Hà: Đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững

(09/11/2020)

 Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, từ năm 2016 đến nay, huyện Đăk Hà triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm hỗ trợ hộ nghèo sản xuất kinh doanh thông qua các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong những năm qua đạt được kết quả tích cực, nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu.

Đưa cây lạc thành cây chủ lực giảm nghèo ở Phúc Sơn

Đưa cây lạc thành cây chủ lực giảm nghèo ở Phúc Sơn

(08/11/2020)

 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây lạc là nhiệm vụ trọng tâm mà HTX Nông lâm nghiệp Phúc Sơn (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) xác định để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân.

Huyện Cao Phong thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

Huyện Cao Phong thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

(08/11/2020)

 Thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu hướng tới GNBV, nâng cao đời sống Nhân dân, huyện Cao Phong đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân mỗi năm 3%, tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn (ĐBKK) 4 - 5%/năm. Năm 2016, hộ nghèo toàn huyện chiếm 26,85%, đến năm 2019 giảm còn 12,53%.