Văn bản - Chính sách

Tín dụng chính sách tạo đà giảm nghèo bền vững ở Nghệ An

Tín dụng chính sách tạo đà giảm nghèo bền vững ở Nghệ An

(19/05/2019)

Bằng việc thực hiện tốt nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, hằng năm tỉnh Nghệ An đã giảm bình quân từ 2 - 3% hộ nghèo. Cũng nhờ vậy toàn tỉnh đến nay đã có 38% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống người dân, nhất là người nghèo, đồng bào DTTS tại các vùng nông thôn, miền núi, ven biển được nâng cao.

Giải

Giải "bài toán" giảm nghèo bền vững

(16/05/2019)

Các chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo.

Tín hiệu vui từ chương trình giảm nghèo bền vững

Tín hiệu vui từ chương trình giảm nghèo bền vững

(16/04/2019)

Ngày 27/5/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 289-QĐ/TU và Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 21/10/2016 về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững

Triển khai giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững

(16/04/2019)

Với mục tiêu đến cuối năm 2019 giảm từ 1- 1,5% hộ nghèo, huyện Đạ Tẻh bắt đầu triển khai các nhóm giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội.