Tin tức - Sự kiện

Huyện Đăk Glei: Thành công trong công tác giảm nghèo

03/11/2023 22:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Huyện Đăk Glei, một huyện biên giới thuộc tỉnh Kon Tum ở Việt Nam, đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong giảm nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của hệ thống chính trị địa phương, huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.


Huyện Đăk Glei là một địa phương chủ yếu phát triển nhờ nông nghiệp với gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số. Do đó, công tác giảm nghèo bền vững tại đây tập trung vào việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo. 

Dak-glei.jpg

 

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đăk Glei có hơn 2.500 hộ nghèo, chiếm 18,91% dân số, và hơn 1.200 hộ cận nghèo, chiếm 9,16% dân số. Huyện đã xác định giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng và đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả để đạt được nó.

Hàng năm, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei tiến hành điều tra và rà soát hộ nghèo và cận nghèo, xác định nguyên nhân gây khó khăn cho họ và đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các chính sách hỗ trợ đa dạng như y tế, giáo dục, nhà ở và tín dụng ưu đãi đã được triển khai một cách kịp thời và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Glei nỗ lực đảm bảo rằng các chương trình và dự án giảm nghèo được triển khai đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Các chỉ tiêu về công tác giảm nghèo đã được hoàn thành và vượt qua kế hoạch đề ra hàng năm.

Cụ thể, đầu nhiệm kỳ 2021 - 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 18,91% và hộ cận nghèo chiếm 9,16%, qua rà soát và dự kiến phấn đấu thực hiện giảm nghèo đa chiều cuối đến năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei còn 5,62% hộ nghèo (mục tiêu đề ra đến hết năm 2023 còn 7,7% hộ nghèo) và 2,08% hộ cận nghèo (mục tiêu đề ra đến hết năm 2023 còn 3,45%  cận hộ nghèo).

Cuộc sống ở huyện Đăk Glei đã trải qua nhiều thay đổi tích cực, và nhiều hộ dân đã thoát nghèo và trở nên giàu có. Điều này đã tạo ra niềm tin mạnh mẽ trong việc giảm nghèo bền vững và giúp người dân tự chủ hơn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Nhờ sự nỗ lực và đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương và người dân, huyện Đăk Glei hiện đang tự tin hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025.

Giang Phạm