Tin tức - Sự kiện

Bạc Liêu: Giảm nghèo gắn với Chuyển đổi số

02/11/2023 22:04 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong năm 2023, việc thúc đẩy Chuyển đổi số (CĐS) được xác định là một biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo tại các tỉnh trên cả nước. Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

 


Phát triển hạ tầng thông tin

 

Thiếu hụt thông tin đã được xác định là một trong những rào cản quan trọng trong việc giảm nghèo đa chiều. Để đảm bảo rằng người dân được tiếp cận thông tin, đặc biệt là những hộ nghèo và cận nghèo, Bạc Liêu đã thúc đẩy công tác thông tin và tuyên truyền về chính sách của Nhà nước và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Việc truyền thông đã sử dụng nhiều kênh khác nhau như phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và thông qua các cuộc họp. Nhờ đó, thông tin đã được truyền đạt nhanh chóng đến người dân, giúp họ nắm bắt thông tin một cách dễ dàng.

BL1.jpg

Trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Tiểu dự án "Giảm nghèo thông tin" đã tập trung vào việc cung cấp thông tin thiết yếu cho các cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn. Mục tiêu của dự án này là đảm bảo rằng 100% xã khó khăn có điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ dân cư, đóng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thành việc cung cấp hạ tầng thông tin di động với 1.215 trạm BTS, cung cấp cáp quang và dịch vụ Internet rộng rãi tới tất cả xã, phường và thị trấn, và cung cấp sóng di động 3G và 4G cho toàn bộ tỉnh.

Hỗ trợ người nghèo trong sử dụng dịch vụ viễn thông

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã xác định rằng việc hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet và công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới. Như vậy sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận chính sách, tìm kiếm hỗ trợ, và học hỏi về cách thoát nghèo.

Một trong những cách hiệu quả đã được triển khai trong thời gian qua là việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ). Các Tổ CNSCĐ đã giúp người dân tiếp cận môi trường số và sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Điều này đã giúp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, và giảm nghèo. Hiện tại, tỉnh có 64 Tổ CNSCĐ cấp xã và 512 Tổ CNSCĐ tại các khu vực khác nhau với gần 4.200 thành viên.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi cuộc sống của người dân và mang lại cơ hội mới cho họ. Hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, và công nghệ thông tin sẽ giúp họ tự quản lý cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ công bằng và bình đẳng, theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

 

 

Giang Phạm