Tin tức - Sự kiện

INFOGRAPHICS: Tri Tôn, An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

03/11/2023 20:33 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cụ thể, số hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3.586 hộ, chiếm 10,74% xuống còn 2.900 hộ, chiếm 8,65%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,2% so với đầu giai đoạn. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm khoảng 18,77%; hộ cận nghèo của huyện là 3.780 hộ, tỷ lệ 11,27%.


 Tri-Tôn-An-Giang-5-11.jpg

Giang Phạm