Tin tức - Sự kiện

Nâng cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Yên Dũng

16/09/2023 10:46 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chương trình với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 1,5-2,5%/năm, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,30%.


 quang-ninh-1596365372027128228563.jpg

Ban chỉ đạo huyện đã tích cực tham mưu UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, các cơ chế, chính sách, hoạt động hỗ trợ đến các đối tượng hộ nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thường xuyên tại các đơn vị.

Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Yên Dũng được ngân sách Trung ương phân bổ 5.700 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong đó năm 2022 là 1.709 triệu đồng; năm 2023 là 3.991 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương: 3.910 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 81 triệu đồng). Kết quả thực hiện: Năm 2022, số kinh phí được giải ngân 275,508 triệu đồng; Năm 2023, đang trong quá trình tham mưu thực hiện Chương trình.

Thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, tổng nguồn vốn được phân bổ là 2.168 triệu đồng (trong đó nguồn vốn được phân bổ năm 2023 là 1.552 triệu đồng; năm 2022 là 616 triệu đồng). Tuy nhiên do văn bản quy phạm pháp luật quy định tỷ lệ phân bổ, hỗ trợ cho từng dự án đến cuối tháng 12/2022 mới được HĐND tỉnh thông qua nên kinh phí được phân bổ năm 2022 là 616 triệu đồng được chuyển nguồn sang năm 2023. Hiện, các sở, ban, ngành tỉnh đã ban hành hướng dẫn liên ngành về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện.

Song song với đó, huyện cũng tập trung thực hiện các Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Đến nay, đã tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho 594 đại biểu thuộc 18 xã, thị trấn. Qua lớp tập huấn, đại biểu được giới thiệu toàn bộ chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025; các dự án và tiểu dự án thực hiện trong giai đoạn; các chính sách hộ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay.

Bên cạnh đó, huyện Yên Dũng cũng đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên như hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm, chính sách y tế, giáo dục đào tạo… Tính riêng trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn huyện có hơn 1.800 lao động tham gia học nghề lao động nông thôn, học nghề dưới 3 tháng; có 1.225 người có việc làm mới, trong đó có 179 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; số lao động có việc làm mới tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là 1.046 lao động. Cấp 2.301 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và 3.965 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH. Thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập 445 học sinh với tổng số tiền là 330 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện quý I, quý II năm 2023 đối với 798 hộ nghèo.

Ngoài ra, các phong trào giảm nghèo cũng được các cấp, các ngành, đoàn thể hưởng ứng tham gia, qua đó góp phần vào mục tiêu chung của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của huyện. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, Uỷ ban MTTQ huyện đã thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, với 163 căn nhà, tổng trị giá 23 tỷ đồng. Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo”, tổ chức trao tặng quà cho 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo với mô hình phụ nữ tiết kiệm theo tấm gương của Bác”. 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức rà soát, thống kê hộ phụ nữ nghèo để có hướng hỗ trợ phù hợp. Hội Nông dân huyện duy trì phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn Thanh niên phối hợp với các tổ chức, cá nhân góp sức xây dựng tặng nhà nhân ái, tặng xe đạp, trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, chú trọng việc “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, nối tiếp các hoạt động của Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện hàng năm…

Có thể nói, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Yên Dũng trong việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, các Bộ, ngành, tỉnh sát với điều kiện cụ thể, tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Công tác truyền thông được chú trọng, nâng cao; người dân, người nghèo được tiếp cận nhiều với các thông tin về chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình, từ đó tích cực tham gia, ủng hộ việc triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và quản lý sử dụng vốn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Dũng đã giảm đáng kể, vượt Kế hoạch mục tiêu Đại hội đề ra, cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 chiếm 2,73% (giảm 1,01% so với năm 2020), năm 2022 là 1,98% (giảm 0,75% so với năm 2021) và dự kiến năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,60%, (giảm 0,38% so với năm 2022). Trên địa bàn huyện không có hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng người có công với cách mạng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Yên Dũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Khung tài liệu tập huấn giảm nghèo về thông tin để có cơ sở thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 đối với các huyện không thuộc huyện nghèo có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn; Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn cụ thể với đối tượng hộ có thu nhập thấp. Về phía tỉnh Bắc Giang, hàng năm phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo và đối tượng thụ hưởng của từng đơn vị để phân bổ cho phù hợp./.

http://laodongxahoi.net/