Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả ở Hà Giang

30/07/2023 16:26 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Giải quyết việc làm tại địa phương ở Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn, do vậy đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh là giải pháp quan trọng để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững.


 Dân số toàn tỉnh Hà Giang hiện có gần 900.000 người, trong đó lực lượng ở độ tuổi lao động chiếm trên 62%. 

Hàng năm, toàn tỉnh có hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm, nhiều lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Riêng năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 36.700 lao động, trong đó đi làm việc ngoài tỉnh hơn 29.000 người.

vov-xuat-khau-nong-san1-yxfv-tdjw.jpg
Các lao động đi làm việc ngoài tỉnh đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Công tác đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững.
Các lao động đi làm việc ngoài tỉnh đều có việc làm và thu nhập ổn định, bình quân từ 6 - 12 triệu đồng/tháng. Nếu tiết kiệm, bình quân 1 lao động có thể gửi về cho gia đình mỗi tháng từ 4 triệu đồng. 
Tuy nhiên, việc đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể: phần lớn lao động đi làm việc ngoài tỉnh là lao động phổ thông, thiếu sự chủ động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; ý thức kỷ luật, năng lực làm việc theo nhóm, khả năng thích nghi trong môi trường cạnh tranh công nghiệp chưa cao; một bộ phận lao động là người dân tộc thiểu số giao tiếp bằng tiếng Kinh còn hạn chế, gây khó khăn trong việc trao đổi công việc...
Với đặc thù của tỉnh, dự báo trong thời gian tới, giải quyết việc làm tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, do vậy đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh vẫn là giải pháp quan trọng để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
Để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến giảm nghèo bền vững, ngành chuyên môn và các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động nói chung. Đặc biệt là quan tâm đến công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn lao động có chất lượng. 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động; mở rộng thị trường gắn với kết nối cung, cầu lao động; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm...

Vietnamnet