Tin tức - Sự kiện

Hà Nội quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

10/09/2021 15:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2021.


20210923-tagn3.jpg

Theo đó, UBND TP quy định rõ 2 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, áp dụng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tiêu chí về thu nhập đo lường nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản, gồm: Các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin); các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em...); dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản và ngưỡng thiếu hụt trong chuẩn nghèo đa chiều.

Căn cứ vào tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, thì ở khu vực nông thôn, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Còn ở khu vực thành thị, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Ở khu vực thành thị, chuẩn hộ cận nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng.

Ở khu vực đô thị, chuẩn hộ có mức sống trung bình là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập, các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Đó cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị chức năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND là những gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

UBND TP giao Sở LĐTBXH TP là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị khác liên quan triển khai thực hiện. 

Theo http://www.molisa.gov.vn/