Tin tức - Sự kiện

Phụ nữ chung tay xóa đói giảm nghèo

25/12/2020 09:56 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 48,14% năm 2016 xuống 30,67% năm 2020; bình quân hàng năm giảm 3,49%; riêng các huyện nghèo (huyện 30a) bình quân hàng năm giảm 4,53%. Ðạt được kết quả đó nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân, trong đó có đóng góp quan trọng của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp. Nổi bật là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.


 

Phụ nữ xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) tham gia tập huấn kiến thức phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đức Duy
Với mục tiêu “không đói nghèo”, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động trong xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo giai đoạn 2017 - 2022; chỉ đạo các cấp hội rà soát, lập danh sách hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Hội vận động các nguồn lực hỗ trợ thành lập các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: HTX Thêu dệt thổ cẩm dân tộc Thái bản Mển, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên); Tổ hợp tác nuôi thả cánh kiến đỏ xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà); Tổ hợp tác mây tre đan xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé), các tổ nhóm liên kết trồng rau an toàn tại các xã, phường...
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ đã thực hiện quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đến nay gần 713 tỷ đồng, tại 546 tổ tiết kiệm vay vốn với 19.541 thành viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh với nguồn vốn 4,1 tỷ đồng; đề xuất và triển khai thực hiện các dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” với nguồn vốn tài trợ hơn 425,9 triệu đồng; dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật tại 3 xã của huyện Nậm Pồ với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Các cấp hội tiếp tục duy trì 195 nhóm cổ phần tài chính tự quản với 4.875 thành viên; đến nay hơn 2.000 thành viên đã được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ là hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất xóa đói giảm nghèo. Ðiển hình như hội viên Hà Thị Hiền, ở đội 13, xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên), từ hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, đến nay đã thoát nghèo. Gia đình chị Hiền đã xây dựng được mô hình kinh tế gồm 6.000m2 chuyên trồng các loại rau xanh và hơn 2.000m2 ao nuôi cá rô phi đơn tính; mỗi năm trừ chi phí thu nhập trên 100 triệu đồng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ là một trong nhiều tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội phát huy vai trò trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Sự tham gia, đóng góp của các đoàn thể là rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực cùng chung tay thực hiện thành công công tác giảm nghèo, cần tiếp tục phát huy và nhân rộng.

Thành Ðạt

Báo Điện Biên Phủ