Tin tức - Sự kiện

Lào Cai sớm về đích trong công tác giảm nghèo

24/12/2020 14:52 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Nhờ việc thực hiện đồng bộ các dự án và chính sách giảm nghèo, trong những năm qua, nhiều hộ nghèo, xã nghèo tại tỉnh Lào Cai đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống của người dân, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.


giamngheo58.jpg

 Phát triển vùng trồng chè nguyên liệu là mô hình sản xuất hiệu quả gắn với công tác giảm nghèo ở Lào Cai

Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 4-5%
Thu hẹp khoảng cách khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên của các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai.
Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai theo kết quả điều tra năm 2015 là 34,3% tương đương 53.605 hộ nghèo và 15.600  hộ cận nghèo với tỷ lệ 9,98%; trong đó hộ nghèo có xu hướng tập trung rõ rệt vào vùng nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ năm 2015 tỉnh đã ban hành Đề án số 09-ĐA/TU về giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Đề án gồm 2 dự án thành phần với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, gồm: Dự án đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2016-2020 và Dự án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016-2020.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai, sau 5 năm thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh mỗi năm từ 4-5%. Các huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, bình quân giảm 5,8%/năm. Các huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn bình quân giảm 4,7%/năm.
Đáng chú ý, tỷ lệ tái nghèo bình quân dưới 1%/năm, vượt mục tiêu đề án. Phấn đấu giảm trên 2.000 hộ cận nghèo/năm, ước năm 2020, kết quả giảm hộ cận nghèo 27.023 hộ/10.000 hộ, đạt 270% kế hoạch.
Việc thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo 30a, 135,… đã tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thúc đẩy giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Thông qua các nguồn lực hỗ trợ, người nghèo được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường. Đặc biệt hỗ trợ tạo sinh kế, việc làm bền vững người dân.
Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo
Mặc dù đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, tuy nhiên công tác giảm nghèo ở Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại, khi có trên 95% hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, còn 43xã/164 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%.
Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân, cũng như thu nhập của người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác giảm nghèo cũng gặp khó khăn do giãn cách xã hội và nhiều yếu tố trở ngại khách quan khác...
Bên cạnh đó, thực tế cho thấy công tác chỉ đạo, lãnh đạo ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, cụ thể, cá biệt vẫn còn hiện tượng số ít xã sợ thoát khỏi tiêu chí xã đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương...
Hướng tới việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh Lào Cai đã đề ra nhóm giải pháp thực hiện đồng bộ. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể các cấp đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo.
Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo phi nông nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo, hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm.
Tập trung giảm nghèo bền vững, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Tích cực thực hiện công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
"Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2020-2025, đến năm 2025 còn dưới 15.000 hộ nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 6%/năm trở lên, phấn đấu 50% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo."

Anh Quang

GD&TĐ