Tấm gương điển hình tiên tiến

Hua Thanh học Bác để xóa đói giảm nghèo

28/09/2020 10:30 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thời gian qua, Ðảng bộ xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên đã không ngừng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.


 

Ðảng viên Lò Văn Phong, đội 7, xã Hua Thanh xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.
Ðảng bộ xã Hua Thanh có 113 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác trọng tâm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc phát huy vai trò gương mẫu của các cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được tăng cường. Ðến nay, 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết và xây dựng phương hướng rèn luyện, phấn đấu; lấy việc học tập và làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.
Ðồng chí Bùi Thế Hiền, Bí thư Ðảng ủy xã Hua Thanh cho biết: Hua Thanh có thế mạnh về đất đai, song sản xuất nông nghiệp phần lớn vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên, nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Ðây là những thách thức đặt ra đối với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hua Thanh trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn phát huy tiềm năng lợi thế, khắc phục những khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Ðảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch. Những ưu tiên trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo được cụ thể hóa như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vay vốn ưu đãi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình.
Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng bộ xã, các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác… Nhiều đảng viên sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, vốn đầu tư phát triển kinh tế, là tấm gương cho quần chúng noi theo. Ðiển hình như chi bộ đội 6 có 9 đảng viên luôn là những hạt nhân đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, đưa các giống cây trồng vật nuôi giá trị cao vào sản xuất. Một số đảng viên đã xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đảng viên xã Hua Thanh còn tích cực tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ người dân cùng phát triển sản xuất. Qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay sản lượng lương thực của xã đạt trên 2.066 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 526,9kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 3%, hiện nay còn 48,18%; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.
Bí thư Ðảng ủy xã Bùi Thế Hiền cho biết: Qua đánh giá, bình xét hàng năm, cơ bản cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Thể hiện ở việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Ðảng bộ xã Hua Thanh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực, trọng tâm là nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thu Phương

Báo Điện Biên Phủ