Tin tức - Sự kiện

Yên Sơn giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo

12/12/2020 11:13 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Từ năm 2016 đến nay, có trên 25.000 lao động được giới thiệu, tạo việc làm mới, đạt 124,6% kế hoạch, qua đó góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo tại địa phương.


 Theo ông Đỗ Chí Thanh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đoàn thể tiến hành rà soát thị trường lao động, cập nhật thông tin cung - cầu lao động tại địa phương. Cùng với đó triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu như tổ chức các lớp dạy nghề, duy trì và phát triển nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tại địa phương, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế... Đặc biệt, huyện cũng chú trọng việc đào tạo, giới thiệu việc làm cho lao động đi làm tại các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tư vấn tuyển chọn lao động làm việc tại các thị trường nước ngoài có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc.


Chị Lý Thị Đông, thôn Đồng Trằm, xã Tứ Quận được hỗ trợ 10 triệu đồng mua bò cái sinh sản
theo Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo của huyện Yên Sơn.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 8 tháng đầu năm, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 1.800 lao động địa phương, đạt 68,9% kế hoạch. Cùng với đó tiến hành giới thiệu việc làm mới cho 692 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chỉ có 20 lao động được giải quyết hồ sơ đi làm việc tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm tại chỗ cũng được tích cực triển khai. Từ cuối tháng 6-2020, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện triển khai các lớp dạy nghề miễn phí. Đến nay, đã có 12 lớp dạy nghề được tổ chức với 420 học viên đang theo học các lớp như: Trồng cây ăn quả, trồng và chăm sóc chè, sửa chữa máy nông nghiệp, chế biến gỗ… Nhiều học viên đã áp dụng hiệu quả kiến thức vào sản xuất, kinh doanh. Từ đó loại bỏ các phương thức canh tác, chăn nuôi lạc hậu, góp phần nâng cao năng suất lao động. 
Nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo, huyện cũng đã triển khai các dự án nhằm hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Riêng trong năm 2019, đã có 555 hộ nghèo, 334 hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó gồm: Hỗ trợ mua 3.300 cây giống và 33 tấn cỏ giống chăn nuôi; 179 trâu, bò giống sinh sản và 182 thùng ong giống; hỗ trợ mua 431 máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất… Trong năm 2020, huyện tiếp tục đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế theo vùng sản xuất như: Phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng rừng tại các xã ATK như Kim Quan, Hùng Lợi; hỗ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp tại Quý Quân, Lực Hành; triển khai dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo tại Tứ Quận, Thắng Quân…
Việc tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại huyện Yên Sơn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 từ 26,2% đến nay còn 9,2%, giảm bình quân trên 4%/năm. Trong thời gian tới, toàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao động, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.
 

Bài, ảnh: Thùy Lê

Báo Tuyên Quang