Tấm gương điển hình tiên tiến

Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

21/09/2020 10:32 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được huyện Ngân Sơn đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, người dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, giúp cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. 

Mô hình phát triển chăn nuôi gia súc tại thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan
Mô hình phát triển chăn nuôi gia súc tại thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan.
 
Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Ngân Sơn đã nỗ lực thu hút các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh để ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế mới. Đồng thời, giúp người dân sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả theo đúng định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh và Trung ương. Mặt khác, huyện Ngân Sơn cũng quan tâm, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế; chuyển từ hình thức chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa; liên kết các tổ, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
 
Giai đoạn 2016-2020, huyện Ngân Sơn được cấp hơn 70 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn này nhằm xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học; hỗ trợ về tiền điện, tiền học, mua bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân và nhân rộng mô hình giảm nghèo; trong đó chủ yếu hỗ trợ các giống cây, con giống, máy móc thiết bị, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… cho các hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế.
 
Ngoài ra, huyện Ngân Sơn cũng quan tâm, triển khai thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, vận động các hộ vay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập hộ gia đình. Từ năm 2016 đến cuối năm 2019 có 2.569 lượt hộ nghèo được vay mới từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ là 87 tỷ 128 triệu đồng, có 2.385 hộ nghèo có dư nợ; Hộ cận nghèo vay mới 531 hộ; Vay giải quyết việc làm có 179 lao động vay mới, với tổng dư nợ 8 tỷ 198 triệu đồng; vay xuất khẩu lao động là 54 người, với tổng số tiền 2 tỷ 149 triệu đồng.
 
Cùng với đó, huyện chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 4 năm qua, thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, huyện đã mở được 36 lớp dạy nghề với 833 lao động được đào tạo. Năm 2020, nhu cầu đăng ký thực hiện 18 lớp với 540 lao động, hiện nay đang triển khai thực hiện. Lao động được đào tạo đã áp dụng kiến thức vào trong sản xuất, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả phát triển sản xuất của hộ gia đình. Cùng đó, phối hợp với với ngành chức năng của tỉnh, các công ty, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.700 lao động có việc làm mới, trong đó có 153 lao động xuất khẩu. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 
Từ việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ngân Sơn từng bước nâng cao ý thức, vươn lên thoát nghèo. Người dân bước đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, chuyển hình thức tự cung tự cấp sang hình thức sản xuất hàng hóa; đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình trồng cây dẻ, hồng không hạt, lê, chăn nuôi gia súc...
 
Đồng chí Doanh Thiêm Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Nhờ nguồn vốn hỗ trợ mà công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, cuộc sống người dân ngày được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm rõ rệt. Từ năm 2016 đến  năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,96 xuống 34,17%, trung bình mỗi năm giảm 4,2%, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra...Có thể nói, chính sách giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, mở ra cơ hội cho hàng trăm người nghèo có vốn sản xuất, có việc làm để tăng thu nhập, từng bước cải thiện điều kiện sống; các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin… cơ bản được đáp ứng.
 
Người dân cũng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của chính bản thân và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, huyện Ngân Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, có ý thức tự vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng các dân tộc. Huyện tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho người dân, đặc biệt việc hỗ trợ các cây, con giống và chuyển đổi một số loại cây kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả, giá trị kinh tế cao và khuyến khích người dân chăn nuôi gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế.../.

Lý Dũng

Báo Bắc Kạn