Tin tức - Sự kiện

Nhiều khó khăn trong nhân cấy nghề mới ở khu vực miền núi

12/12/2020 14:41 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thời gian qua, việc mở rộng quy mô các ngành nghề, nhân cấy nghề mới ở các huyện miền núi đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng nhằm khuyến khích việc nhân cấy, phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, công tác nhân cấy nghề mới đang đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập.