Tin tức - Sự kiện

TP. Bến Tre tập trung giảm nghèo bền vững

12/12/2020 14:31 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở TP. Bến Tre. Người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.


 TP. Bến Tre xác định chỉ có tham gia vào cơ sở sản xuất lao động thì mới thoát nghèo.

TP. Bến Tre xác định chỉ có tham gia vào cơ sở sản xuất lao động thì mới thoát nghèo.
Giảm nghèo vượt chỉ tiêu
Công tác giảm nghèo của TP. Bến Tre đã trở thành phong trào thực hiện sâu rộng trong quần chúng nhân dân và thật sự đem lại hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Kết quả giảm nghèo hàng năm của thành phố đều vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm giảm 2% trên tổng số hộ nghèo). Cụ thể, từ đầu năm 2016, thành phố có 767 hộ nghèo, chiếm 2,34%, đến cuối năm 2019 còn 444 hộ nghèo, chiếm 1,29%.
Theo Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm, để đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo tập trung, có cơ chế chính sách và kế hoạch đồng bộ, cụ thể từ thành phố đến xã, phường. Ngoài ra, thành phố đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức đến các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ người nghèo. Từ các nguồn vận động của thành phố và các sở, ngành tỉnh, thành phố đã hỗ trợ cho 22 hộ tham gia phát triển sinh kế: chăn nuôi dê, mua phế liệu, bán bánh mỳ chả cá, bán cháo vịt...
Ngoài ra, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xuất khẩu lao động, bán vé số, chăn nuôi, mua bán...; thực hiện chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi để giúp cho người nghèo phát triển sản xuất với tổng doanh số cho vay các chương trình ưu đãi đã giải ngân trên 15,6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các đoàn thể thành phố tích cực phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động 3.260 chị khá giúp 2.225 chị nghèo, khó khăn bằng nhiều hình thức (cây con giống, ngày công lao động, phân bón, thuốc trừ sâu, gạo...); Hội Cựu chiến binh thành phố giúp vốn cho 6 hội viên nghèo... Đặc biệt là sự chủ động tích cực tham gia công tác giảm nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã giúp đỡ hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Thành phố xác định công tác truyền thông về giảm nghèo là giải pháp rất quan trọng nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người nghèo về giảm nghèo. Thành phố đã đa dạng hóa các dịch vụ thông tin cho tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó chú trọng tạo điều kiện cho 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án được tiếp cận sử dụng các thiết bị truyền thông: ti vi, loa, đài… giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc tiếp cận các ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất.
Tạo thêm việc làm
Theo báo cáo của UBND TP. Bến Tre, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm giảm 2% trên tổng số hộ nghèo (tương đương giảm 9 hộ nghèo/năm); không để phát sinh hộ nghèo là hộ người có công; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện thiết yếu về nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin; tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. Bến Tre xác định công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn, xuyên suốt gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cần phải có hướng tiếp cận theo “chuẩn nghèo đa chiều”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đưa nhiệm vụ giảm nghèo bền vững là nội dung, mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục trong kế hoạch, chương trình công tác của cấp ủy Đảng, đoàn thể, xem đây là nhiệm vụ và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là sự tự giác, ý thức trách nhiệm của bản thân người nghèo, hộ nghèo.
Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo. Các tổ chức đoàn thể các cấp tích cực vận động, hướng dẫn những hộ nghèo là hội viên, đoàn viên của tổ chức mình có ý chí vươn lên thoát nghèo.
Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho biết, thay vì cho hộ nghèo vay nhưng không làm ăn được để thoát nghèo thì cho cơ sở sản xuất vay để tạo ra việc làm cho người nghèo có thu nhập, giúp thành phố giải quyết giảm số hộ nghèo.
Tại buổi làm việc với UBND TP. Bến Tre trong đợt giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, TP. Bến Tre là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh. Tuy nhiên, phần lớn giải pháp giảm nghèo lại tập trung vào chính sách hỗ trợ, được “cho” là nhiều. Đó là hành động cần thiết nhưng thành phố nên tăng cường chính sách trao “cần câu” để hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 

Bài, ảnh: Thiên Hương

Báo Đồng Khởi