Tấm gương điển hình tiên tiến

Bằng Vân nỗ lực giảm nghèo

27/08/2020 15:41 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, từ các chương trình, dự án giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Vân (Ngân Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo.


 Xã Bằng Vân hiện có 755 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu, sinh sống ở 14 thôn, khu. Với diện tích tự nhiên hơn 6.500ha, Bằng Vân là xã có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển nông, lâm nghiệp. Dựa trên thế mạnh của địa phương, xã xác định nông, lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Do đó, những năm qua xã đã tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Thông qua các chương trình, dự án như Chương trình 135, 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới…, hàng nghìn hộ dân xã Bằng Vân đã được hỗ trợ về vốn, con giống, cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất.

Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, với hơn 1 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ 367 hộ dân thực hiện dự án trồng các cây dẻ ghép, lê ta, trám đen, khoai tây, tổng diện tích thực hiện 4ha; từ năm 2018 đến nay, với 730 triệu đồng nguồn vốn Chương trình 30a, xã hỗ trợ 203 hộ chăn nuôi gà ri lai và trâu, bò sinh sản. Đây là cơ sở để khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Mô hình trồng dẻ ghép thuộc Chương trình 135 thực hiện tại thôn Nặm Nộc phát triển tốt.
Mô hình trồng dẻ ghép thuộc Chương trình 135 thực hiện tại thôn Nặm Nộc phát triển tốt.

Nặm Nộc là một trong những thôn có tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất xã Bằng Vân. Thôn có 37 hộ dân, 100% dân tộc Dao. Toàn thôn chỉ có khoảng 6ha đất trồng lúa và hơn chục ha đất trồng ngô. Trước đây, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu đất canh tác, thiếu kiến thức và vốn đầu tư phát triển sản xuất. Trước những khó khăn đó, xã Bằng Vân đã triển khai thực hiện nhiều mô hình kinh tế giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Đỗ Xuân Sơn, Trưởng thôn Năm Nộc cho biết: “Hưởng lợi từ các chương trình, dự án, đến nay thôn có 13ha cây dẻ, lê, trám đen từ 2 - 3 năm tuổi đang sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích đã bói quả. Ngoài ra, trong hai năm gần đây, thôn có 16 hộ nghèo được hỗ trợ trâu, bò sinh sản, hiện có 6 con trâu và 2 con bò đã sinh sản, bước đầu giúp các hộ tăng gia sản xuất, có cơ sở để vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2017 đến nay, thôn giảm được 11 hộ nghèo”.
Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, Bằng Vân đã huy động tốt nội lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế. Nhờ đó, hằng năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, người dân trong xã tự bỏ vốn đầu tư trồng 67ha rừng phân tán; tổng đàn gia súc duy trì trên 1.200 con; phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn 5ha; trồng hơn 170ha cây thuốc lá; 210ha lúa...
Với vai trò là xã điểm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện Ngân Sơn, xã Bằng Vân được ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng. Các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi được đầu tư như: Công trình thủy lợi thôn Cốc Lải, thôn Khinh Héo; đường bê tông liên thôn Khâu Slạo - Khau Phoòng, thôn Pù mò, thôn Khuổi Ngọa, đường nội đồng thôn Đông Chót… Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Tạ Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Vân cho biết: “Những năm qua, công tác giảm nghèo ở xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của Nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2019, toàn xã có 50 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu huyện giao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 29%. Năm 2020, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới, ngoài tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục vận động Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất. Cùng với đó, huy động sự đóng góp của Nhân dân hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh”.
Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm vượt chỉ tiêu giao nhưng chủ yếu giảm ở các thôn vùng thấp, còn 7 thôn vùng cao như Khuổi Ngọa, Lũng Sao, Pác Nạn, Khâu Slạo… đời sống người dân còn nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất, địa hình đồi núi dốc, trình độ dân trí chưa cao gây khó khăn cho việc giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã Bằng Vân mong muốn được quan tâm hơn nữa về hỗ trợ nguồn vốn để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật để hỗ trợ các hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo./.

Đồng Lai (Ngân Sơn)

Báo Băc Kan