Tấm gương điển hình tiên tiến

Đưng K'Nớ nỗ lực giảm nghèo

21/08/2020 11:26 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Là xã nghèo, khó khăn nhất của huyện Lạc Dương, nhưng bằng những giải pháp cụ thể và phù hợp với thực tế địa phương, Đưng K’Nớ đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.


 

Trường lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn xã
Trường lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn xã
 
Nói đến Đưng K’Nớ, từ năm 2015 trở về trước, xã được xem như “ốc đảo” vào mỗi mùa mưa bởi đường sá đi lại khó khăn, địa hình đồi núi dốc nên thường xuyên sạt lở… Địa phương có trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cuối năm 2015, toàn xã có 200 hộ nghèo/532 hộ, chiếm tỷ lệ 44,74%; 100 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 22,37%. 
 
“Trước thực tế này, việc giảm nghèo nhanh, bền vững đối với một xã nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Xã Đưng K’Nớ xác định phải huy động nguồn lực của Nhà nước, của xã hội để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đưng K’Nớ Thân Văn Hữu chia sẻ.
 
Theo ông Thân Văn Hữu, điểm đột phá đầu tiên của xã là chỉ đạo, phát huy có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi… để làm tiền đề cho phát triển sản xuất. Trong 5 năm qua, xã Đưng K’Nớ đã khai thác tối đa các nguồn vốn ưu tiên cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân, bao gồm vốn từ các chương trình, dự án của Nhà nước, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn hỗ trợ của một số doanh nghiệp… Cùng với đó, MTTQ xã phối hợp với các ngành chức năng vận động cán bộ, Nhân dân tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN huyện, các doanh nghiệp để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác khuyến nông và hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… đã tác động trực tiếp đến tăng thu nhập, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với hộ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 
Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, xã Đưng K’Nớ rất quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động và thuyết phục để hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. 
 
Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã đã huy động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ, đảng viên trong toàn xã tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo. Mỗi năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký giúp đỡ tối thiểu 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
 
Bằng cách làm trên, trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của xã Đưng K’Nớ đã giảm từ 44,74% hộ nghèo và 22,3% hộ cận nghèo năm 2015 xuống còn 11,2% hộ nghèo và 22,18% hộ cận nghèo vào đầu năm 2020 (bình quân mỗi năm giảm 7,6%, cao hơn mức bình quân của huyện). Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được người dân đồng tình ủng hộ. Nhiều thôn, cá nhân đã có cách làm hay, xây dựng được các mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Chính sách của Nhà nước đã giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, mang các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông… đến với người nghèo. 
 
“Thành tựu giảm nghèo trong thời gian qua đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn xã. Mục tiêu của giai đoạn 2020 - 2025 là mỗi năm giảm 2% - 3% hộ nghèo. Đây là nhiệm vụ khó khăn, cần phải có ý chí quyết tâm cao của xã và toàn dân cùng với những giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và lựa chọn nghề thích hợp cho hộ nghèo gắn với tạo việc làm và thực hiện ưu đãi đối với hộ nghèo; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công; lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với chương trình giảm nghèo bền vững nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người nghèo; kiên trì mục tiêu mỗi cán bộ, đảng viên mỗi năm phải đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 1 hộ thoát nghèo, đồng thời phải phát huy cao độ ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo của chính hộ nghèo…”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  xã Đưng K’Nớ Thân Văn Hữu cho biết. 

VIỆT HÙNG

Báo Lâm Đồng