Tấm gương điển hình tiên tiến

Đại Lào đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo

04/08/2020 09:59 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Từ việc công khai, minh bạch, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo nên kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nếu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,17% thì đến năm 2020 tỷ lệ này giảm còn 1,85%.