Tấm gương điển hình tiên tiến

Xã Cẩm Tú phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

14/07/2020 10:02 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tư duy, tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn.