Tấm gương điển hình tiên tiến

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

17/09/2020 10:20 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống người dân. Vì vậy, xã Nga An (Nga Sơn) chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, không chỉ mang lại những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), mà Nga An còn hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM.