Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận để giảm nghèo

16/11/2020 09:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hiện có trên 1.800 hộ với 6.083 nhân khẩu sinh sống tại 7 khu dân cư. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã  luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở các lĩnh vực, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.


 

 
Nhờ được tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế,  CCB Ngô Xuân Hòa, khu 3, xã Hương Xạ,
huyện Hạ Hòa đầu tư thu mua, chế biến gỗ, cho thu nhập từ 350-400 triệu đồng/năm,
góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.
 
Xã miền núi có địa hình phức tạp, nhân dân sinh sống không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều; việc đầu tư cho phát triển hạ tầng, văn hóa xã hội ở Hương Xạ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giao thông nông thôn; tỷ trọng nông nghiệp cao và chịu rủi ro lớn do thiên tai, giá cả thị trường; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, lạc hậu, chưa chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Cùng với đó các ngành nghề dịch vụ kém phát triển, chất lượng hoạt động của các HTX chưa cao, chưa có giải pháp thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho nông dân… Trước thực tế đó, để thực hiện giảm nghèo nhanh, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền xã đã đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế: Tập trung đầu tư phát triển các làng nghề, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất chế biến chè, gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng dây chuyền cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường; chú trọng công tác đào tạo nghề cho nông dân, từng bước chuyển đổi, giảm lao động trong nông nghiệp, tăng nguồn lao động trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân; hỗ trợ về vốn, giống cho các hộ, nhóm hộ để phát triển sản xuất. Chính quyền xã huy động mọi nguồn lực và phát huy tốt vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Sau nhiều năm phục vụ quân đội, CCB Ngô Xuân Hòa, khu 3 trở về địa phương. Với đồng lương eo hẹp, không đủ trang trải sinh hoạt của gia đình, được sự động viên của lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Hòa đã mạnh dạn đầu tư hơn 2.000m2 đất mở xưởng chế biến gỗ. Đến nay doanh thu từ xưởng gỗ của gia đình ông đạt từ 350-400 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương, chủ yếu là con em của CCB với mức thu nhập ổn định từ 6-7triệu đồng/người/tháng. Ông Hòa chia sẻ: “Trước đây mục đích của gia đình tôi mở xưởng chế biến gỗ là để thoát nghèo, giờ khi đã có của ăn của để, tôi lại muốn mở rộng thêm cơ sở chế biến gỗ để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động  nhất là con em các CCB tại địa phương.

Không chỉ có mô hình xưởng gỗ của CCB Ngô Xuân Hòa, nhờ những giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận, toàn xã hiện có trên 40 mô hình kinh tế trang trại tổng hợp kết hợp chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các gia đình đã chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo như các hộ: Đinh Duy Đông, Trần Văn Thắng ở khu 7; Ngô Ngọc Vinh khu 3; Trần Minh Dương khu 1;… Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước cùng với khuyến khích người dân nâng cao ý thức tự giác trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xã đã có nhiều khởi sắc. Năm qua, Hương Xạ đã đưa vào sử dụng 3 công trình hạ tầng kinh tế: Đường AP05, trạm biến áp khu 5, đường TL 314.  Đến nay, tổng giá trị kinh tế đạt trên 182 tỷ đồng, trong đó ngành nông, lâm nghiệp đạt trên 33 tỷ đồng; CN-TTCN trên 45 tỷ đồng; thương mại-dịch vụ đạt trên 33 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,96%, hộ cận nghèo còn 5,2%; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kết quả đạt được từ phong trào dân vận khéo trong phát triển kinh tế đã khẳng định sự lãnh đạo, định hướng đúng đắn của Ban chấp hành Đảng bộ xã, chủ động trong điều hành của chính quyền, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và ủng hộ tích cực của nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục  đưa phong trào dân vận khéo đi vào đời sống xã hội, tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững... 

theo báo Phú Thọ