Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Huyện Tuyên Hóa dẫn đầu về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

07/11/2020 10:55 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Tuyên Hóa đã cụ thể hóa chỉ tiêu giảm nghèo vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 04 - 05%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nỗ lực cố gắng vươn lên của người nghèo nên việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đã thực sự phát huy hiệu quả; công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND huyện đề ra.


 

Một trang trại chăn nuôi bò lai tập trung điển hình ở huyện Tuyên Hóa
 
Cụ thể, nhiều chương trình, dự án được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả tích cực như từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 12,884 tỷ đồng và nhân rộng mô hình giảm nghèo 1,863 tỷ đồng được phân bổ, huyện đã xây dựng được 55 dự án phát triển sản xuất và 06 mô hình giảm nghèo với 1.587 hộ được hỗ trợ (trong đó có 243 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), hỗ trợ mua 1.119 con bò lai, 216 đàn ong giống, hỗ trợ 94.000 kg giống cỏ VA06, nuôi 66 lồng cá, 03 ha cây ăn quả, mua 02 máy cày và 41,6 tấn phân bón phục vụ sản xuất cho đồng bào dân tộc... Từ năm 2016 đến nay, huyện đã hỗ trợ thực hiện 04 mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí được phê duyệt 2,184 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 711 triệu đồng, ngân sách tỉnh 200 triệu đồng, còn lại 1,213 tỷ đồng đối ứng của 107 hộ tham gia; hỗ trợ mua 63 con bò lai sinh sản, hỗ trợ nuôi 23 lồng cá lăng chấm, 168 đàn ong giống và một số vật tư thiết bị khác...
 
Trong 05 năm, thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cho 3.389 lượt hộ nghèo vay tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ cho vay 129,682 tỷ đồng, 3.204 lượt hộ cận nghèo với tổng dư nợ 137,127 tỷ đồng, 1.015 hộ mới thoát nghèo với 69,153 tỷ đồng; vay giải quyết việc làm 419 lượt hộ với 14,322 tỷ đồng; vay xuất khẩu lao động 29 hộ với 1,729 tỷ đồng; vay nước sạch, vệ sinh 3.361 hộ với 39,864 tỷ đồng; vay chuyển đổi nghề 850 hộ với tổng số tiền 4,52 tỷ đồng; cho 510 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn thông qua hộ gia đình với tổng dự nợ 8,574 tỷ đồng… Từ chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững…, đảm bảo 100% hộ nghèo có khả năng sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; 100% số học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi.
 
Bên cạnh đó,công tác hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo luôn được quan tâm thực hiện. Việc cấp Thẻ khám, chữa bệnh thực hiện kịp thời; hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh dần được hoàn thiện và phát triển; các cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp, trình độ đội ngũ y bác sỹ ngày càng được nâng cao. Toàn huyện đã cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế cho 59.1780 lượt người nghèo, 18.392 lượt người cận nghèo, 107.074 lượt người sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí do ngân sách Nhà nước bố trí 123,126 tỷ đồng, trong đó có hơn 110 nghìn lượt người nghèo, cận nghèo, người sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, một bộ phận người nghèo, cận nghèo còn được khám, chữa bệnh theo các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí của tổ chức từ thiện, nhân đạo.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2016 đến nay, huyện Tuyên Hóa đã chi trả kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học công lập 39.791 lượt học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo với tổng số tiền hơn 36,209 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 03 - 05 tuổi thuộc hộ nghèo, khu vực đặc biệt khó khăn 21.341 lượt trẻ với số tiền hơn 12,933 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập 592 lượt học sinh khuyết tật với số tiền 6,550 tỷ đồng; hỗ trợ học tập cho 605 lượt trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số với số tiền 3,614 tỷ đồng… Cùng với đó, học sinh, sinh viên thuộc diện nghèo và sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn còn được thụ hưởng chế độ, chính sách ưu đãi khác của Nhà nước, một số học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó được nhận hỗ trợ từ các chương trình, dự án, tổ chức khác.
 
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ xây dựng 223 nhà với số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 6,575 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Miền Trung, đến nay đã hỗ trợ xây dựng hoàn thành với số lượng 530 nhà với tổng kinh phí thực hiện 35,094 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 7,688 tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ 1,325 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 6,345 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn huy động khác.
 
Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện cuối năm 2019 còn 9,51%, giảm 22,26% so với năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 12,01%, giảm 5,62% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng từ 6.960.000 đồng/người/năm lên 8.040.000 đồng/người/năm.Bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng được cải thiện, điều kiện sản xuất, lâm nghiệp thuận lợi, người nghèo dễ dàng được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…Số xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 100% (20/20 xã, thị trấn). Số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế có 19/20 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 95%; có 20/20 trạm y tế cấp xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%; 20/20 xã, thị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 55 trường học đạt chuẩn Quốc gia.Huyệncũngđã giải quyết việc làm mới cho 15.951 lao động, góp phần ổn định thị trường lao động, tạo việc làm mới, đảm bảo việc làm cho người lao động có khả năng lao động, nhu cầu làm việc; giúp người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm, người thiếu việc làm có đủ việc làm; thông qua đó giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết việc làm cho người lao động nhằm từng bước thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Từ trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình về sự nỗ lực, vươn lên thoát nghèo như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh, xã Kim Hóa; hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, xã Tiến Hóa...
 
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chung tay của các tổ chức, cá nhântrong 05 năm qua, Nhân dân và cán bộ huyện Tuyên Hóa vừa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, xứng đáng là một trong những địa phương dẫn đầu về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Trung Kiên

theo quangbinh.gov.vn