Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Hoàng Su Phì: Chương trình CPRP giúp người dân từng bước giảm nghèo

24/09/2020 15:07 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Túng Sán và Chiến Phố huyện Hoàng Su Phì.


 

 
Chè là một trong những cây góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo tại Hoàng Su Phì
 
Túng Sán và Chiến Phố là 2 xã nằm trong vùng triển khai chương trình CPRP huyện Hoàng Su Phì. Từ năm 2016, Chương trình CPRP đã thành lập và giải ngân được 28 nhóm sở thích (CIG) với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, để các nhóm mua cây, con giống, tập huấn kỹ thuật và nhiều chương trình hỗ trợ khác, đến nay qua đánh giá về quy trình, kỹ thuật sản xuất và giá thành sản phẩm của các nhóm đều đã tăng lên.
 

 Chương trình CPRP đã thành lập và giải ngân cho các nhóm sở thích
 
Để các hợp phần được thực hiện đúng tiến độ, ngay từ đầu, Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện đã đôn đốc Ban quản lý các xã cử cán bộ tham gia đầy đủ hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực. Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện đã khảo sát, xây dựng 16 kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị tại 2 xã; tổ chức các lớp tập huấn về lập kế hoạch thích ứng, phân tích, định hướng thị trường và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đối với xã Chiến phố, sau 5 năm được chương trình CPRP hỗ trợ, đầu tư nhiều tuyến đường giao thông, cơ sở hạ tầng của xã dần hoàn thiện, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của người dân đã không còn, thay vào đó là những nhóm sở thích đã và đang liên kết với nhau để đem sản phẩm bán ra thị trường.
 

Nhiều tuyến được giao thông, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện
 
Mặc dù kinh phí đầu tư của chương trình CPRP trong cả giai đoạn vào 2 xã không quá lớn, chỉ hơn 20 tỷ đồng, nhưng với cách làm hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tâm lý người dân, theo cách “không cho con cá mà cho cần câu cá”. Cuộc sống người dân 2 xã Túng Sán và Chiến Phố đã thay đổi rất nhiều tập quán canh tác, sản xuất kinh doanh, nhờ vậy mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Đức Long – Hoàng Tính( Huyện Hoàng Su Phì)

theo hagiangtv.vn