Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Bắc Giang: Triển khai mô hình trồng cây ăn quả, thực hiện Dự án giảm nghèo

29/09/2020 09:43 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã: Trường Sơn, Lục Sơn (huyện Lục Nam); xã Đồng Tiến, Canh Nậu (huyện Yên Thế). Trong đó, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,6 tỷ đồng.