Văn bản - Chính sách

Triển khai giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững

16/04/2019 15:16 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu đến cuối năm 2019 giảm từ 1- 1,5% hộ nghèo, huyện Đạ Tẻh bắt đầu triển khai các nhóm giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội.


An-Nhon-Thang-5.2010--9-.JPG

 
Theo đó, huyện Đạ Tẻh tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nghèo về nguồn giống vật nuôi, cây trồng, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Đồng thời áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ngoài ra huyện Đạ Tẻh còn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng đào tạo nghề nông thôn, tư vấn xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập.
Với nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho hộ nghèo, huyện Đạ Tẻh thực hiện đầy đủ và kịp thời cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, chi trả bảo trợ xã hội…

Vũ Văn