Tin tức - Sự kiện

Thạch An: Hơn 80 tỷ đồng từ Chương trình 135 đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở

11/08/2019 11:13 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Từ năm 2012 đến nay, huyện Thạch An được đầu tư từ Chương trình 135 hơn 80 tỷ đồng đầu tư xây dựng 48 công trình hạ tầng cơ sở.


20191208-gn-ta7.jpg

Trong đó, 34 công trình giao thông nông thôn, 6 mương thủy lợi, 3 cầu bê tông, 1 cầu treo, 4 công trình điện sinh hoạt. Nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, các công trình hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu kịp thời hoàn thành, phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân.

Đến nay, 16/16 xã, thị trấn đã có điện quốc gia, với 87,9% số hộ dân được sử dụng điện; 57% số phòng học được kiên cố hóa; trạm y tế các xã, thị trấn được cải tạo nâng cấp, có 25% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 16/16 xã, thị trấn có tuyến đường đến trung tâm xã, đảm bảo đi lại thuận tiện cả 4 mùa, 120/160 xóm có đường ô tô đến xóm.