Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Giảm nghèo từ dự án trồng măng tây xanh

Giảm nghèo từ dự án trồng măng tây xanh

(28/09/2020)

 Trong những năm qua, nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, Tuấn Tú xuất hiện nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là Mô hình giảm nghèo bền vững “Dự án trồng măng tây xanh” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai.

Đầm Dơi giảm nghèo bền vững

Đầm Dơi giảm nghèo bền vững

(28/09/2020)

 Công tác giúp đỡ hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) thực hiện khá tốt, đã đạt hiệu quả cao.

Bạc Liêu: Nhiều giải pháp và mô hình giảm nghèo bền vững

Bạc Liêu: Nhiều giải pháp và mô hình giảm nghèo bền vững

(28/09/2020)
 Một trong những thành tựu quan trọng trong thời gian qua tại tỉnh Bạc Liêu là đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Các chương trình, chính sách đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, song song với đó xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo bền vững.
Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

(28/09/2020)

 Tỉnh Trà Vinh đang huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Giảm nghèo bền vững ở xã biên giới Mù Cả

Giảm nghèo bền vững ở xã biên giới Mù Cả

(28/09/2020)

 Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, những năm qua, công cuộc giảm nghèo bền vững và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Mù Cả (huyện Mường Tè) đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, góp phần giúp xã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nâng chất lượng cuộc sống nhân dân: Trao “cần câu” giảm nghèo đa chiều

Nâng chất lượng cuộc sống nhân dân: Trao “cần câu” giảm nghèo đa chiều

(28/09/2020)

 Giai đoạn 2016-2020 cũng là giai đoạn đầu tiên TPHCM thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều.