Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Cây đót thoát nghèo

Cây đót thoát nghèo

(07/11/2020)

 Thời điểm này là mùa giáp hạt, người dân ở 2 xã Trọng Hóa và Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đang lo cái ăn thiếu hụt. May thay, cây đót đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thời vụ cho người dân nơi đây.

Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(07/11/2020)

 Ngày 16/4, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Tân Lợi Thạnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Tân Lợi Thạnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo

(07/11/2020)

 Tân Lợi Thạnh là một xã thuần nông của huyện Giồng Trôm, đời sống người dân chủ yếu là làm vườn kết hợp với chăn nuôi. Trong thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của các đoàn thể, Tân Lợi Thạnh thực hiện rất tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện Tuyên Hóa dẫn đầu về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Tuyên Hóa dẫn đầu về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(07/11/2020)

 Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Tuyên Hóa đã cụ thể hóa chỉ tiêu giảm nghèo vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 04 - 05%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nỗ lực cố gắng vươn lên của người nghèo nên việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đã thực sự phát huy hiệu quả; công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Na Cô Sa chú trọng phát triển chăn nuôi

Na Cô Sa chú trọng phát triển chăn nuôi

(04/11/2020)

 Na Cô Sa là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Pồ. Xã có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào dài 17,502km, giao thông đi lại khó khăn; đồng bào dân tộc Mông chiếm 97%. Những năm qua, kinh tế - xã hội của xã luôn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Nhưng nhờ tận dụng tốt nguồn lực tự nhiên, triển khai hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, Na Cô Sa đã từng bước đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Mô hình xóa nghèo bền vững ở Quỳ Hợp

Mô hình xóa nghèo bền vững ở Quỳ Hợp

(04/11/2020)

 Là một trong những huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Nghệ An còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quỳ Hợp đã có nhiều giải pháp thực hiện cuộc vận động xóa nghèo hiệu quả, bền vững.