Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Huyện Tân Lạc: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

Huyện Tân Lạc: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

(04/08/2020)

 Những năm qua, hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 của Chính phủ đã góp phần quan trọng làm đổi thay cơ bản diện mạo các xã, thôn, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc. Đời sống Nhân dân từng bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trình độ sản xuất, trình độ dân trí được nâng lên đáng kể.

Pi Toong: Làm giàu từ tinh dầu

Pi Toong: Làm giàu từ tinh dầu

(31/07/2020)

 Nhờ chú trọng phát triển sản xuất đi đôi với chế biến thông qua mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, đời sống nhân dân xã Pi Toong (Mường La, Sơn La) đã đổi thay từng ngày, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm dần qua các năm.

Bắc Giang: Nuôi dê thoát nghèo…

Bắc Giang: Nuôi dê thoát nghèo…

(30/07/2020)

 Với lợi thế diện tích rừng lớn, vài năm trở lại đây, phong trào nuôi dê ở tỉnh Bắc Giang đang phát triển mạnh với quy mô từ vài chục đến vài trăm con, góp phần không nhỏ giúp xóa đói giảm nghèo cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng: Người Sán Chỉ giảm nghèo từ trồng sả

Cao Bằng: Người Sán Chỉ giảm nghèo từ trồng sả

(30/07/2020)

 Người dân tộc Sán Chỉ, xóm Nà Mon, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) trồng sả Java góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nuôi bò lai, hướng mới để thoát nghèo

Nuôi bò lai, hướng mới để thoát nghèo

(29/07/2020)

 Nhằm khai thác lợi thế vùng gò đồi với diện tích đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trọng tâm là chăn nuôi bò lai. Đây cũng là hướng đi mới trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đắk Lắk: Nuôi dê, trồng bơ, hộ nghèo ở đây có tiền bỏ túi, trở thành hộ khá

Đắk Lắk: Nuôi dê, trồng bơ, hộ nghèo ở đây có tiền bỏ túi, trở thành hộ khá

(29/07/2020)

 Dựa vào nhu cầu thực tế, nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo, phát triển sinh kế tại Đăk Lăk đã được xây dựng phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được lồng ghép khéo léo đã hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất.