Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Vũng Liêm phát triển HTX để tạo việc làm và giảm nghèo bền vững

Vũng Liêm phát triển HTX để tạo việc làm và giảm nghèo bền vững

(27/08/2020)

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã có nhiều giải pháp đồng bộ giải quyết việc làm và giúp người dân thoát nghèo bền vững, trong đó có việc tập trung phát triển các mô hình HTX, tổ hợp tác.

Cây cam giúp dân giảm nghèo

Cây cam giúp dân giảm nghèo

(24/08/2020)

 Những năm qua, người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đưa cây cam vào trồng trên địa bàn ở các xã vùng cao để nâng cao thu nhập, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Trà Cú giảm nghèo hiệu quả từ bệ đỡ nông nghiệp

Trà Cú giảm nghèo hiệu quả từ bệ đỡ nông nghiệp

(21/08/2020)

 Trà Cú là huyện nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh Trà Vinh nhưng nhờ chú trọng phát triển mô hình sản xuất theo hướng liên kết thông qua HTX, tổ hợp tác đã giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Sò huyết: Sản phẩm OCOP của xã Việt Thắng

Sò huyết: Sản phẩm OCOP của xã Việt Thắng

(10/08/2020)

 Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã đặt ra mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo, tăng chất lượng đời sống cho Nhân dân. Thực tế triển khai thời gian qua ở huyện Phú Tân cho thấy, chương trình đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất theo tập quán lạc hậu sang sản xuất phục vụ kinh tế thị trường.

Mở hướng giảm nghèo từ trồng gừng dược liệu

Mở hướng giảm nghèo từ trồng gừng dược liệu

(10/08/2020)

 Cách đây 1 năm, huyện Thanh Sơn triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển cây gừng trâu nhằm đưa giống cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế, giúp cải tạo vườn tạp. Đến nay, mô hình đang được nhân rộng, hứa hẹn mở ra hướng giảm nghèo cho địa phương...

Tà Hine tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tà Hine tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(07/08/2020)

 Những năm gần đây xã Tà Hine (huyện Đức Trọng) đã tăng cường vận động người dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.