Tấm gương điển hình tiên tiến

Minh Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm

Minh Hóa: Tập trung giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm

(18/09/2020)

 Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 13-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chuyện về “ông Trải rau sạch”

Chuyện về “ông Trải rau sạch”

(18/09/2020)

 Tìm đến trang trại rau sạch của ông Nguyễn Văn Trải (60 tuổi; trú ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM) - một trong những nông dân tiêu biểu của huyện và thành phố, chúng tôi thấy màu xanh ngút ngàn của các giống cây ăn trái, hoa màu đang vào mùa thu hoạch. 

Đảng bộ xã Lương Thiện lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Đảng bộ xã Lương Thiện lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo

(17/09/2020)

 Với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, đúng định hướng, hợp lòng dân, Đảng bộ xã Lương Thiện (Sơn Dương) đã thành công trong lãnh đạo công tác giảm nghèo. Từ trên 50% hộ nghèo năm 2010, đến đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 15%.

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

(17/09/2020)

 Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống người dân. Vì vậy, xã Nga An (Nga Sơn) chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, không chỉ mang lại những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), mà Nga An còn hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

TP. Bạc Liêu: Dồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Bạc Liêu: Dồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

(17/09/2020)

 Một trong những thành tựu quan trọng và trở thành bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian qua của TP. Bạc Liêu là tập trung huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Đặc biệt là xây dựng những mô hình, cách làm hiệu quả thông qua các giải pháp tạo sinh kế và thu nhập cho người dân.

Trà Vinh - điểm sáng giảm nghèo

Trà Vinh - điểm sáng giảm nghèo

(16/09/2020)

 Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều so với các tỉnh khác. Thế nhưng, bằng quyết tâm cao của các cấp, các ngành… công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đạt được những kết quả rất tốt, với chỉ tiêu giảm nghèo chung năm 2019 đạt khoảng 2,62%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm gần 5%...