Tấm gương điển hình tiên tiến

Chuyện về “ông Trải rau sạch”

Chuyện về “ông Trải rau sạch”

(18/09/2020)

 Tìm đến trang trại rau sạch của ông Nguyễn Văn Trải (60 tuổi; trú ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM) - một trong những nông dân tiêu biểu của huyện và thành phố, chúng tôi thấy màu xanh ngút ngàn của các giống cây ăn trái, hoa màu đang vào mùa thu hoạch. 

Đảng bộ xã Lương Thiện lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Đảng bộ xã Lương Thiện lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo

(17/09/2020)

 Với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, đúng định hướng, hợp lòng dân, Đảng bộ xã Lương Thiện (Sơn Dương) đã thành công trong lãnh đạo công tác giảm nghèo. Từ trên 50% hộ nghèo năm 2010, đến đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 15%.

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

(17/09/2020)

 Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống người dân. Vì vậy, xã Nga An (Nga Sơn) chú trọng thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, không chỉ mang lại những kết quả đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), mà Nga An còn hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

TP. Bạc Liêu: Dồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Bạc Liêu: Dồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

(17/09/2020)

 Một trong những thành tựu quan trọng và trở thành bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian qua của TP. Bạc Liêu là tập trung huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Đặc biệt là xây dựng những mô hình, cách làm hiệu quả thông qua các giải pháp tạo sinh kế và thu nhập cho người dân.

Trà Vinh - điểm sáng giảm nghèo

Trà Vinh - điểm sáng giảm nghèo

(16/09/2020)

 Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều so với các tỉnh khác. Thế nhưng, bằng quyết tâm cao của các cấp, các ngành… công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đạt được những kết quả rất tốt, với chỉ tiêu giảm nghèo chung năm 2019 đạt khoảng 2,62%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm gần 5%... 

Xã nghèo Ngãi Xuyên

Xã nghèo Ngãi Xuyên "lột xác"

(16/09/2020)

 Những năm qua, nhờ thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên đời sống người dân xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - xã có tới 54,2% đồng bào Khmer sinh sống đã từng bước được nâng lên, diện mạo dần được thay đổi. Điều đáng phấn khởi hơn cả là cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng hiến đất, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn.