Tấm gương điển hình tiên tiến

Đột phá giảm nghèo ở Quang Minh

Đột phá giảm nghèo ở Quang Minh

(29/09/2020)

 Xã Quang Minh (Chơn Thành) có 873 hộ/3.806 người, trong đó khoảng 35% là đồng bào S’tiêng. Cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã có nhiều cách làm đổi mới, tạo sự đột phá. Quang Minh hiện chỉ còn 5 hộ nghèo, không còn hộ khó khăn về nhà ở và năm 2020 phấn đấu về đích nông thôn mới.

Giảm nghèo ở Đông Thọ

Giảm nghèo ở Đông Thọ

(28/09/2020)

 Những năm qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đã triển khai nhiều chương trình giảm nghèo, nhờ đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã giảm qua từng năm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

(28/09/2020)
 Với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như giúp vay vốn ưu đãi, mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
Phụ nữ Cầu Kè giúp nhau giảm nghèo bền vững

Phụ nữ Cầu Kè giúp nhau giảm nghèo bền vững

(28/09/2020)

 Hội Phụ nữ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn có việc làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hua Thanh học Bác để xóa đói giảm nghèo

Hua Thanh học Bác để xóa đói giảm nghèo

(28/09/2020)

 Thời gian qua, Ðảng bộ xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên đã không ngừng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Mường Lát (Thanh Hóa): Xã vùng biên Quang Chiểu nỗ lực giảm nghèo

Mường Lát (Thanh Hóa): Xã vùng biên Quang Chiểu nỗ lực giảm nghèo

(25/09/2020)