Tấm gương điển hình tiên tiến

Huyện Quan Sơn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Huyện Quan Sơn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

(16/11/2020)

 Nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, ngày 26-7-2016, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/HU về 'Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quan Sơn, giai đoạn 2016 - 2020'.

Phúc Ninh giảm nghèo bền vững

Phúc Ninh giảm nghèo bền vững

(10/11/2020)

 Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,25% năm 2016 xuống còn 6,25% năm 2019, đạt 138,7% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là kết quả nổi bật cho sự nỗ lực của xã Phúc Ninh trong thời gian qua, với những biện pháp hữu hiệu đã giúp cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

Gia Viễn: Tạo đột phá trong công tác giảm nghèo

Gia Viễn: Tạo đột phá trong công tác giảm nghèo

(09/11/2020)

 Bước vào đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Gia Viễn còn ở mức 4,51%, đến hết năm 2019 tỷ lệ này chỉ còn 2,58%, tức là bình quân mỗi năm giảm được 0,67%, vượt so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Kết quả này có sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Nậm Lạnh nỗ lực giảm nghèo

Nậm Lạnh nỗ lực giảm nghèo

(08/11/2020)

 Nậm Lạnh là xã vùng III, biên giới của huyện Sốp Cộp. Những năm qua, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Góp sức cùng người dân xóa đói, giảm nghèo

Góp sức cùng người dân xóa đói, giảm nghèo

(08/11/2020)

 Là đơn vị mới được thành lập, thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 682, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) còn tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở tỉnh Phú Yên làm tốt công tác dân vận,góp sức cùng người dân xóa đói, giảm nghèo.

Huyện Mai Sơn: Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi

Huyện Mai Sơn: Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi

(07/11/2020)

 Thống kê toàn huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) hiện có 37.774 hộ dân, trong đó số hộ dân tộc thiếu số là 27.220 hộ, chiếm tỷ lệ 72,06%. Số hộ nghèo năm 2018 là 6.983 hộ; chiếm 18,49% (trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 6.743 hộ, chiếm 96,56% tổng số hộ nghèo); hộ cận nghèo là 2.545 hộ; chiếm 6,74% (trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 2.411 hộ, chiếm 94,73% tổng số hộ cận nghèo). Huyện có 21 xã và 1 thị trấn, trong đócó 3 xã vùng I; 11 xã vùng II và 8 xã vùng III.