Tấm gương điển hình tiên tiến

Mù Cang Chải: Đặt nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

Mù Cang Chải: Đặt nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

(14/07/2020)

 Chương trình 30a, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang thực hiện trên địa bàn đã tạo nên kỳ tích trong giảm nghèo ở Mù Cang Chải. Tỷ lệ giảm nghèo của huyện vượt mục tiêu chung đối với các huyện nghèo 4%/năm.

Hết nghèo, xây cuộc sống mới

Hết nghèo, xây cuộc sống mới

(14/07/2020)

 Với sự hỗ trợ của địa phương và nỗ lực của bản thân, nhiều hộ nghèo đã không ngừng vươn lên, thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả để đưa kinh tế gia đình phát triển, hướng đến thoát nghèo bền vững... Những cách làm, những điển hình có thể không mới, nhưng mới ở ý thức và sự nỗ lực mạnh mẽ của những hộ nghèo.

Xã Cẩm Tú phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Cẩm Tú phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

(14/07/2020)

 Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tư duy, tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn.

Cựu chiến binh xã Ia Phìn giúp nhau giảm nghèo

Cựu chiến binh xã Ia Phìn giúp nhau giảm nghèo

(14/07/2020)

 Trò chuyện cùng P.V, ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết: Những năm qua, Hội CCB xã Ia Phìn đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, nhiều năm qua, Hội luôn dẫn đầu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Những nỗ lực giảm nghèo ở Lâm Bình

Những nỗ lực giảm nghèo ở Lâm Bình

(13/07/2020)

 Huyện Lâm Bình được thành lập năm 2011, trên cơ sở các xã khó khăn của huyện Na Hang và Chiêm Hóa. Theo kết quả điều tra năm 2016, Lâm Bình có tỷ lệ hộ nghèo gần 61%, nghèo nhất tỉnh Tuyên Quang. Sau gần 5 năm nổ lực phấn đấu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đến nay hộ nghèo giảm xuống còn 36%, nhiều xã cán đích xây dựng NTM.

Huyện Mai Châu hướng tới giảm nghèo bền vững

Huyện Mai Châu hướng tới giảm nghèo bền vững

(13/07/2020)

  Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế thông qua các mô hình phát triển sản xuất, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân… Thông qua những hoạt động thiết thực đó, các chương trình, dự án giảm nghèo đã và đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện Mai Châu, tạo thêm nhiều động lực để huyện hướng tới giảm nghèo bền vững.