Tấm gương điển hình tiên tiến

Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Lương Sơn

Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Lương Sơn

(29/07/2020)

 Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thông qua nhiều chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực của nhân dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Lương Sơn, huyện Yên Lập giảm rõ rệt, hiện còn khoảng 10% (giảm hơn 11% so với năm 2014), thu nhập bình quân tăng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao… 

Chiềng Muôn nỗ lực thoát nghèo

Chiềng Muôn nỗ lực thoát nghèo

(22/07/2020)

 Chiềng Muôn là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, xã hiện có 6 bản, hơn 350 hộ, gồm 2 dân tộc Mông và La Ha sinh sống. Những năm qua, từ các chương trình, dự án, Chiềng Muôn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Huyện Trà Ôn: Đột phá công tác giảm nghèo trong đồng bào Khmer

Huyện Trà Ôn: Đột phá công tác giảm nghèo trong đồng bào Khmer

(21/07/2020)

 Nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy Trà Ôn đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer. Bằng nhiều nguồn vốn, giải pháp đúng, có trọng tâm, trọng điểm, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer đã kéo giảm đáng kể, từ 45,5% còn 15,5%...

Nậm Khao giảm nghèo

Nậm Khao giảm nghèo

(21/07/2020)

 Ngược dòng sông Đà đến thăm các bản của xã Nậm Khao (huyện Mường Tè), chúng tôi thấy cuộc sống ở nơi đây đã đổi thay. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, đường giao thông đổ bêtông, xung quanh bản người dân trồng cây ăn quả, cây công nghiệp... Con trẻ cắp sách tới trường. Nậm Khao đang thay đổi, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện.

Công tác giảm nghèo ở Na Rì

Công tác giảm nghèo ở Na Rì

(21/07/2020)

 Thời gian qua, công tác giảm nghèo của huyện Na Rì đã thu được những kết quả tích cực. Các chính sách, chương trình, dự án được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.


Nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

(15/07/2020)

 Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Long Mỹ được các cấp hội nông dân triển khai sâu rộng. Nhờ đó, nông dân ngày càng phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao...