Tấm gương điển hình tiên tiến

Khởi sắc bức tranh giảm nghèo ở Quản Bạ14

Khởi sắc bức tranh giảm nghèo ở Quản Bạ14

(01/09/2020)

 Qua điều tra, rà soát theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện Quản Bạ có trên 6.780 hộ nghèo, chiếm 61%. Từ sự thay đổi nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và chính người dân nơi đây trong việc đổi mới phương thức sản xuất..., những năm qua nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu, giúp đỡ những gia đình khác, góp phần đưa chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả.

Bằng Vân nỗ lực giảm nghèo

Bằng Vân nỗ lực giảm nghèo

(27/08/2020)

 Những năm qua, từ các chương trình, dự án giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Vân (Ngân Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo.

Lão nông xóa đói, giảm nghèo nhờ tái chế lốp cao su cũ thành đồ gia dụng

Lão nông xóa đói, giảm nghèo nhờ tái chế lốp cao su cũ thành đồ gia dụng

(24/08/2020)

 Nhờ tái chế lốp cao su cũ thành mặt hàng xuất đi nước ngoài, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Lương Thông ở Yên Tiến (Ý Yên, Nam Định) từng bước thay đổi.

Phụ nữ Tiên Yên: Nhiều mô hình kinh tế giúp hội viên giảm nghèo

Phụ nữ Tiên Yên: Nhiều mô hình kinh tế giúp hội viên giảm nghèo

(24/08/2020)

 Từ hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Yên đã chủ động hơn trong hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đưng K'Nớ nỗ lực giảm nghèo

Đưng K'Nớ nỗ lực giảm nghèo

(21/08/2020)

 Là xã nghèo, khó khăn nhất của huyện Lạc Dương, nhưng bằng những giải pháp cụ thể và phù hợp với thực tế địa phương, Đưng K’Nớ đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn

Chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn

(19/08/2020)

 Với những giải pháp đa dạng, trong thời gian qua công tác giảm nghèo ở huyện Văn Chấn đã thu được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.