Tin tức - Sự kiện

Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

(23/12/2020)

 Xác định giảm nghèo phải từ gốc, xã N’Thol Hạ (huyện Đức Trọng) ngoài huy động nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước, còn vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Qua đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo thật sự.

Giảm nghèo bền vững từ xây dựng nông thôn mới

Giảm nghèo bền vững từ xây dựng nông thôn mới

(23/12/2020)

 Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, tiêu chí số 10 về thu nhập và số 11 về hộ nghèo đều thuộc cùng nhóm “Kinh tế và tổ chức sản xuất”. Tập trung thực hiện tốt 2 tiêu chí này với quyết tâm, lộ trình rõ ràng đã giúp các địa phương giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống của người dân.

Giảm nghèo bền vững từ khơi dậy sức dân

Giảm nghèo bền vững từ khơi dậy sức dân

(23/12/2020)

 Những năm qua, công tác giảm nghèo tại Nghệ An đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, thì cần một hướng đi mới trong thời gian tới, cần sự đồng bộ và hiệu quả hơn.

Giao khoán bảo vệ rừng gắn với sinh kế, cách làm hay của Ninh Thuận

Giao khoán bảo vệ rừng gắn với sinh kế, cách làm hay của Ninh Thuận

(23/12/2020)

 Những hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đệm tại Ninh Thuận nhờ được giao khoán bảo vệ rừng kết hợp phát triển kinh tế đã dần thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nghệ An: Nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Nghệ An: Nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo

(23/12/2020)

 Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông. Hiện có 3 huyện nghèo được hưởng chính sách đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong; Quỳ Châu là huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao được hưởng cơ chế đầu tư theo Quyết định số 275 của Thủ tướng Chính phủ. Là tỉnh khó khăn, tuy nhiên trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉ lệ hộ nghèo ở Nghệ An giảm rõ rệt.

Thủ tướng: Mắc ca là cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu!

Thủ tướng: Mắc ca là cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu!

(23/12/2020)

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định cây mắc ca là cây xóa đói giảm nghèo cho một số vùng của Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển cây mắc ca.