Tin tức - Sự kiện

Bắc Giang: Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững

Bắc Giang: Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững

(01/09/2023)

 Tỉnh Bắc Giang xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng sống cho người nghèo

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng sống cho người nghèo

(01/09/2023)

 Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động giúp người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tân Tiến phát triển toàn diện để giảm nghèo đa chiều

Tân Tiến phát triển toàn diện để giảm nghèo đa chiều

(01/09/2023)

 Các cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến luôn đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa, cơ sở hạ tầng, thông tin... nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

Sóc Trăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Sóc Trăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

(01/09/2023)

 Tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo bền vững ở một nơi nghèo heo hút của Điện Biên đang tốt lên nhờ dòng vốn này

Giảm nghèo bền vững ở một nơi nghèo heo hút của Điện Biên đang tốt lên nhờ dòng vốn này

(01/09/2023)

 Huyện Mường Nhé (Điện Biên) là địa phương nghèo nhất cả nước. Trước đây người dân không có điều kiện để phát triển kinh tế, muốn chăn nuôi nhưng không có vốn. Nhờ được thụ hưởng các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi đã tiếp sức cho các hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.

Giảm nghèo bền vững ở một nơi nghèo heo hút của Điện Biên đang tốt lên nhờ dòng vốn này

Giảm nghèo bền vững ở một nơi nghèo heo hút của Điện Biên đang tốt lên nhờ dòng vốn này

(01/09/2023)

 Huyện Mường Nhé (Điện Biên) là địa phương nghèo nhất cả nước. Trước đây người dân không có điều kiện để phát triển kinh tế, muốn chăn nuôi nhưng không có vốn. Nhờ được thụ hưởng các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi đã tiếp sức cho các hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.