Tin tức - Sự kiện

An Phú – An Giang: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề để giảm nghèo bền vững

An Phú – An Giang: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề để giảm nghèo bền vững

(18/10/2023)

Nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền giảm nghèo: Tập trung vào ba vấn đề quan trọng

Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền giảm nghèo: Tập trung vào ba vấn đề quan trọng

(17/10/2023)

Để tăng cường hiệu quả trong công tác cung cấp thông tin cho bà con ở vùng sâu, Nhà nước luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và hỗ trợ. Công tác thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp đối với những vùng khó khăn. Sự phát triển của công nghệ số cũng đã tạo ra cơ hội để cung cấp thông tin một cách hiệu quả hơn. 

Huyện Đakrông: Nỗ lực triển khai dự án

Huyện Đakrông: Nỗ lực triển khai dự án "giảm nghèo về thông tin" và học về chuyển đổi số

(16/10/2023)

Dự án "Giảm nghèo về thông tin" (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhận được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp ủy đảng và chính quyền, từ cấp huyện đến cơ sở. Dự án đã mang lại cơ hội tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn cho người dân, giúp họ hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các chương trình, dự án hỗ trợ công tác giảm nghèo.

Chương trình đào tạo cán bộ giảm nghèo: Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền

Chương trình đào tạo cán bộ giảm nghèo: Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền

(15/10/2023)

Thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) gần đây đã tăng cường đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở. Mục tiêu là biến từng cán bộ tham gia vào nguồn lực quan trọng trong việc truyền thông và tuyên truyền, giúp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện một cách hiệu quả nhất.

INFOGRAPHICS: Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Bình Định giảm mạnh

INFOGRAPHICS: Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Bình Định giảm mạnh

(15/10/2023)

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bình Định đã từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng dần được được hoàn thiện. Tỉnh Bình Định đang tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm.

Khánh Hòa: Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Khánh Hòa: Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(14/10/2023)

Qua giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả tích cực.