Tin tức - Sự kiện

Sơn La: Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Sơn La: Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

(26/10/2023)

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Do đó, mức sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người nghèo giảm theo từng năm.

Bắc Kạn trên đà giảm nghèo bền vững

Bắc Kạn trên đà giảm nghèo bền vững

(25/10/2023)

Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành nhiều biện pháp để hỗ trợ giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng. 

 

 

Hiệu quả từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững ở Trà Vinh

Hiệu quả từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững ở Trà Vinh

(22/10/2023)

Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công này là sự hiệu quả của các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.

 

 

Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

(21/10/2023)

Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, tạo động lực để phát triển bền vững.

 

Nam Định: Thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

Nam Định: Thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

(20/10/2023)

Tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong việc giúp người dân thoát nghèo, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đóng góp vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Các biện pháp này nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, dân tộc, và các nhóm dân cư.

Tỉnh Vĩnh Long: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc và giảm nghèo

Tỉnh Vĩnh Long: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc và giảm nghèo

(19/10/2023)

Tỉnh Vĩnh Long  không ngừng nỗ lực trong việc triển khai và thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo. Các chính sách này đã cải thiện đáng kể cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, và nâng cao môi trường an ninh và quốc phòng.