Tin tức - Sự kiện

Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo

Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo

(26/12/2020)

 Xác định công tác chăm lo cho người nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 hàng năm, nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội chung tay hỗ trợ người nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Hồng Thuận thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững

Hồng Thuận thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững

(26/12/2020)

 Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hồng Thuận (Giao Thủy) đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Tân Lạc: Tăng nhanh giá trị sản xuất để giảm nghèo bền vững

Tân Lạc: Tăng nhanh giá trị sản xuất để giảm nghèo bền vững

(26/12/2020)

 Những chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị sản xuất, với sự đồng hành của các HTX, đã góp phần quan trọng làm đổi thay cơ bản diện mạo các xã, thôn, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều

(26/12/2020)

 Những năm qua, huyện Hòa Vang luôn đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm giảm hộ nghèo tiếp cận đa chiều 2-2,5%/năm.

Bước tiến mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bước tiến mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(26/12/2020)

 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt, đồng bộ cùng nhiều cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chung tay của cộng đồng; sự đồng thuận và quyết tâm của Nhân dân, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vữngtỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,1%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đột phá trong giảm nghèo ở Bình Dương

Đột phá trong giảm nghèo ở Bình Dương

(26/12/2020)

 Là một địa phương nghèo, thuần nông sau 23 năm tái lập tỉnh đến nay, Bình Dương đã vươn mình trở thành một tỉnh công nghiệp, dịch vụ đô thị. Kinh tế phát triển, người dân cũng thoát dần khỏi cảnh nghèo.