Tin tức - Sự kiện

Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

(21/10/2023)

Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, tạo động lực để phát triển bền vững.

 

Nam Định: Thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

Nam Định: Thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

(20/10/2023)

Tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong việc giúp người dân thoát nghèo, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đóng góp vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Các biện pháp này nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, dân tộc, và các nhóm dân cư.

Tỉnh Vĩnh Long: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc và giảm nghèo

Tỉnh Vĩnh Long: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc và giảm nghèo

(19/10/2023)

Tỉnh Vĩnh Long  không ngừng nỗ lực trong việc triển khai và thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo. Các chính sách này đã cải thiện đáng kể cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, và nâng cao môi trường an ninh và quốc phòng.

 

 

An Phú – An Giang: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề để giảm nghèo bền vững

An Phú – An Giang: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề để giảm nghèo bền vững

(18/10/2023)

Nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền giảm nghèo: Tập trung vào ba vấn đề quan trọng

Hiệu quả trong truyền thông và tuyên truyền giảm nghèo: Tập trung vào ba vấn đề quan trọng

(17/10/2023)

Để tăng cường hiệu quả trong công tác cung cấp thông tin cho bà con ở vùng sâu, Nhà nước luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và hỗ trợ. Công tác thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp đối với những vùng khó khăn. Sự phát triển của công nghệ số cũng đã tạo ra cơ hội để cung cấp thông tin một cách hiệu quả hơn. 

Huyện Đakrông: Nỗ lực triển khai dự án

Huyện Đakrông: Nỗ lực triển khai dự án "giảm nghèo về thông tin" và học về chuyển đổi số

(16/10/2023)

Dự án "Giảm nghèo về thông tin" (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhận được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp ủy đảng và chính quyền, từ cấp huyện đến cơ sở. Dự án đã mang lại cơ hội tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn cho người dân, giúp họ hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các chương trình, dự án hỗ trợ công tác giảm nghèo.