Tin tức - Sự kiện

Giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều

(26/12/2020)

 Những năm qua, huyện Hòa Vang luôn đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm giảm hộ nghèo tiếp cận đa chiều 2-2,5%/năm.

Bước tiến mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bước tiến mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(26/12/2020)

 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt, đồng bộ cùng nhiều cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chung tay của cộng đồng; sự đồng thuận và quyết tâm của Nhân dân, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vữngtỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,1%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đột phá trong giảm nghèo ở Bình Dương

Đột phá trong giảm nghèo ở Bình Dương

(26/12/2020)

 Là một địa phương nghèo, thuần nông sau 23 năm tái lập tỉnh đến nay, Bình Dương đã vươn mình trở thành một tỉnh công nghiệp, dịch vụ đô thị. Kinh tế phát triển, người dân cũng thoát dần khỏi cảnh nghèo.

Tìm động lực phát triển cho cực tây Tổ quốc: Ước mơ kinh tế rừng

Tìm động lực phát triển cho cực tây Tổ quốc: Ước mơ kinh tế rừng

(25/12/2020)

 Dựa vào thế mạnh của đại ngàn, tập quán của người dân để phát triển các mô hình sinh kế hưởng lợi từ rừng. Đó đang là hướng đi mới ở Mường Nhé, Điện Biên vừa có thể cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, ổn định dân sinh, lại khắc phục được hạn chế đất nông nghiệp ít và giữ được màu xanh ngút ngàn để đảm bảo an toàn sinh thái nội vùng, điều tiết nước cùng phòng hộ đầu nguồn cho các nhà máy thủy điện. Xa hơn là kỳ vọng đánh thức kinh tế rừng nơi mảnh đất biên viễn này!

Dạy nghề phù hợp cho người nghèo ở thành phố Phủ Lý

Dạy nghề phù hợp cho người nghèo ở thành phố Phủ Lý

(25/12/2020)

 Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956), hàng nghìn lao động thuộc diện người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất, người khuyết tật, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo… của thành phố Phủ Lý đã được đào tạo nghề, có việc làm, ổn định cuộc sống. Riêng đối với người nghèo, đề án đã mở ra những cơ hội, điều kiện cho những ai được học nghề vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, không phải ai nghèo cũng có thể học nghề bởi còn đó những trở ngại không dễ vượt qua.

Phụ nữ chung tay xóa đói giảm nghèo

Phụ nữ chung tay xóa đói giảm nghèo

(25/12/2020)

 Những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 48,14% năm 2016 xuống 30,67% năm 2020; bình quân hàng năm giảm 3,49%; riêng các huyện nghèo (huyện 30a) bình quân hàng năm giảm 4,53%. Ðạt được kết quả đó nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân, trong đó có đóng góp quan trọng của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp. Nổi bật là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.