Tin tức - Sự kiện

Huyện Tri Tôn, An Giang: Mô hình thành công trong giảm nghèo bền vững

Huyện Tri Tôn, An Giang: Mô hình thành công trong giảm nghèo bền vững

(30/10/2023)

Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã mạnh mẽ thúc đẩy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trong thời gian gần đây và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các dự án và tiểu dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đóng góp quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy sinh kế bền vững, gia tăng thu nhập, và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện Tri Tôn.

Huyện Bù Đốp: Đồng hành hỗ trợ dân thoát nghèo

Huyện Bù Đốp: Đồng hành hỗ trợ dân thoát nghèo

(30/10/2023)

Huyện Bù Đốp, một vùng biên giới nằm ở tỉnh Bình Phước, đang chứng kiến sự đổi mới và phát triển trong việc giảm nghèo thông qua việc linh hoạt lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ và chú trọng đến việc thoát nghèo bền vững. Điều này đã đem lại hiệu quả thiết thực và cuộc sống người dân ngày một cải thiện.

 

Giảm nghèo thông qua thông tin: Mở ra cơ hội phát triển kinh tế

Giảm nghèo thông qua thông tin: Mở ra cơ hội phát triển kinh tế

(29/10/2023)

Trong nhiều biện pháp giảm nghèo thực tế được triển khai tại tỉnh Quảng Trị, việc giảm nghèo thông qua thông tin đang trở thành một phần quan trọng giúp người dân tiếp cận kiến thức và thông tin hữu ích. Điều này đóng góp quan trọng trong việc nâng cao dân trí và hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

INFOGRAPHICS: Bạc Liêu: Giảm nghèo về thông tin gắn với chuyển đổi số

INFOGRAPHICS: Bạc Liêu: Giảm nghèo về thông tin gắn với chuyển đổi số

(29/10/2023)

Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin, hỗ trợ người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm nghèo bền vững. 

INFOGRAPHICS: An Tân - Gia Lai: Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

INFOGRAPHICS: An Tân - Gia Lai: Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

(28/10/2023)

Phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin về giảm nghèo, góp phần nâng cao nhận thức, giúp họ chủ động vươn lên thoát nghèo.

INFOGRAPHICS: Yên Thế - Bắc Giang: Đưa thông tin đến với đồng bào dân tộc thiểu số

INFOGRAPHICS: Yên Thế - Bắc Giang: Đưa thông tin đến với đồng bào dân tộc thiểu số

(27/10/2023)

Yên Thế - Bắc Giang đã nỗ lực nhằm  "giảm nghèo" về thông tin, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, dịch vụ số, từ đó chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp thoát nghèo bền vững.