Tin tức - Sự kiện

Tất cả từ cà phê và nuôi lợn mà ra đấy

Tất cả từ cà phê và nuôi lợn mà ra đấy

(12/07/2021)

Đó là chia sẻ của bác Cà Thị Phiêu, một trong số 13 thành viên của Nhóm Nuôi lợn sinh sản giống địa phương tại Bản Mỏ, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(12/07/2021)

Triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về các công tác dân tộc, ngày 19/6/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Đến nay, những kết quả đạt được đã làm thay đổi nhanh và cơ bản diện mạo của nông thôn vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy nhanh công tác giảm nghèo ở địa bàn khó khăn này.

1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH

1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH

(09/07/2021)

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho biết, tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 48.217 tỷ đồng, với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%. 

Tạo sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên

Tạo sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên

(27/12/2020)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3% mỗi năm. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đối với hộ nghèo; tăng cường thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động; tích cực tuyên truyền làm thay đổi ý thức, tự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, góp phần giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Trà Vinh: “Điểm sáng” công tác giảm nghèo

Trà Vinh: “Điểm sáng” công tác giảm nghèo

(27/12/2020)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giảm nghèo là một điểm nhấn ấn tượng của tỉnh Trà Vinh. Mọi nguồn lực được huy động hướng đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 10%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm hơn 17% so với đầu nhiệm kỳ.

Quảng Nam: Hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 dự án giảm nghèo

Quảng Nam: Hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 dự án giảm nghèo

(27/12/2020)

Theo số liệu thống kê, tổng kinh phí bố trí thực hiện 5 dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Nam là 1.737,581 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 1.311,781 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp là 425,801 tỷ đồng.