Tin tức - Sự kiện

Huyện Đăk Glei: Thành công trong công tác giảm nghèo

Huyện Đăk Glei: Thành công trong công tác giảm nghèo

(03/11/2023)

Huyện Đăk Glei, một huyện biên giới thuộc tỉnh Kon Tum ở Việt Nam, đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong giảm nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của hệ thống chính trị địa phương, huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.

INFOGRAPHICS: Tri Tôn, An  Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

INFOGRAPHICS: Tri Tôn, An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

(03/11/2023)

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cụ thể, số hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3.586 hộ, chiếm 10,74% xuống còn 2.900 hộ, chiếm 8,65%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,2% so với đầu giai đoạn. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm khoảng 18,77%; hộ cận nghèo của huyện là 3.780 hộ, tỷ lệ 11,27%.

Bạc Liêu: Giảm nghèo gắn với Chuyển đổi số

Bạc Liêu: Giảm nghèo gắn với Chuyển đổi số

(02/11/2023)

Trong năm 2023, việc thúc đẩy Chuyển đổi số (CĐS) được xác định là một biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo tại các tỉnh trên cả nước. Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

 

INFOGRAPHICS: Yên MInh, Hà Giang: Điểm sáng trong giảm nghèo bền vững

INFOGRAPHICS: Yên MInh, Hà Giang: Điểm sáng trong giảm nghèo bền vững

(02/11/2023)

Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang là một huyện vùng cao, biên giới, có 15/18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm mạnh, từ 62% năm 2016 xuống còn 19% năm 2023.

Huyện Yên Minh, Hà Giang trong hành trình giảm nghèo

Huyện Yên Minh, Hà Giang trong hành trình giảm nghèo

(01/11/2023)

Huyện Yên Minh, nằm ở vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, là một ví dụ về sự thành công trong việc giảm nghèo bền vững. Dân cư của huyện chủ yếu là các dân tộc thiểu số như Mông, Nùng, Tày, Dao, và Giáy. 

INFOGRAPHICS: Nam Định thực hiện nhiều giải pháp giúp dân thoát nghèo

INFOGRAPHICS: Nam Định thực hiện nhiều giải pháp giúp dân thoát nghèo

(01/11/2023)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Nam Định chỉ đạo các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.