Tin tức - Sự kiện

Nỗ lực đưa Khánh Sơn thoát nghèo

Nỗ lực đưa Khánh Sơn thoát nghèo

(23/12/2020)

 Sáng 27-9, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

"Cây tỉ đô" mắc ca có thể hết "mắc cạn", giúp người trồng xóa đói giảm nghèo

(23/12/2020)

 Cần bước đi bài bản để "cây tỉ đô" mắc ca đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người trồng, không còn là "cây mắc cạn”.

Làm đúng cách, Kon Tum giảm nghèo nhanh

Làm đúng cách, Kon Tum giảm nghèo nhanh

(23/12/2020)

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Kon Tum đã giảm nghèo nhanh và bền vững. Nguồn lực giảm nghèo và các chương trình, dự án lồng ghép đã góp phần làm cho diện mạo các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thay đổi rõ rệt.

Chính sách đã có tác động hiệu quả đến công tác giảm nghèo tại Cần Thơ

Chính sách đã có tác động hiệu quả đến công tác giảm nghèo tại Cần Thơ

(23/12/2020)

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 thành phố (TP) Cần Thơ đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, kéo tỷ lệ hộ nghèo TP xuống còn 0,16%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chương trình giảm nghèo bền vững tại Thanh Hóa: Khơi dậy ý chí vươn lên của hộ nghèo

Chương trình giảm nghèo bền vững tại Thanh Hóa: Khơi dậy ý chí vươn lên của hộ nghèo

(23/12/2020)

 Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích kích cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, luôn đặt người nghèo ở vị trí trung tâm, thụ hưởng từ các dự án, sau 5 năm thực hiện, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Người lính trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo

Người lính trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo

(23/12/2020)

 Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, việc triển khai Chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo" đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả.