Bình Đại: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

9/25/2019 6:19:00 PM

Qua 10 năm (2010 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Bình Đại có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thới Lai đạt 15 tiêu chí tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 7 tiêu chí. Đạt kết quả đó một phần do hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.


 Phát huy vai trò cả hệ thống chính trị vào xây dựng Nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn huyện Bình Đại khởi sắc.  Trong giai đoạn 2010 - 2015, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, HĐND huyện Bình Đại đã ban hành Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 04 về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn huyện, cùng với các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.
 
20190925-l14.jpg
 
Xã nông thôn mới Phú Thuận huyện Bình Đại (Bến Tre)
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 282 về thực hiện Chương trình MTQG và triển khai thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, cụ thể bằng Kế hoạch số 2316 về thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, kế hoạch thực hiện Đề án số 4113 về thực hiện tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện đã hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” rộng khắp các địa phương với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên…
 
Riêng đối với các xã đã đạt chuẩn, huyện lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao và ban hành Bộ TC ấp NTM kiểu mẫu và mô hình sản xuất kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020, gắn với việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” với các sản phẩm của địa phương như: mật ong ruồi, mật ong hoa nhãn đạt chuẩn 4 sao của Công ty cổ phần mật ong Tín Phát, mô hình bưởi da xanh VietGAP đạt chuẩn 3 sao của Hợp tác xã nông nghiệp Châu Hưng… được tham gia Hội chợ OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh.
 
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Bình Đại thường xuyên phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM của tỉnh Bến Tre tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xây dựng NTM cho các thành viên ban chỉ đạo từ cấp huyện đến xã và ban phát triển các ấp. Cấp phát 28 ngàn tờ bướm tuyên truyền, 284 sổ tay hướng dẫn, 462 bộ tài liệu xây dựng NTM, xây dựng 9 cụm, 132 tấm pa-nô tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM ở các xã; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản để nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa Chương trình MTQG xây dựng NTM để người dân tích cực tham gia.
 
Chú trọng và đổi mới nội dung tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới
 
Bên cạnh việc phát huy vai trò cả hệ thống chính trị vào xây dựng Nông thôn mới, huyện Bình Đại còn lồng ghép với chương trình hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thực hiện các tiêu chí NTM. Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tổ chức 545 cuộc tuyên truyền với trên 21.800 lượt người tham dự, 2.895 cuộc tọa đàm ở xã, ấp với trên 43.676 lượt người tham dự với nội dung bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí, 15 phần việc hộ gia đình. Qua đó, đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện và giám sát quá trình xây dựng NTM ở địa phương.
 
Gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huyện tập trung thực hiện nâng chất các ấp văn hóa; gắn phát triển văn hóa với xây dựng NTM. Qua đó, 19/19 xã đã tổ chức lễ phát động xây dựng NTM với hơn 5.800 đại biểu tham dự. Không ngừng kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc; đồng thời, giao cho các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên trực tiếp hỗ trợ các địa phương về xây dựng NTM.
 
Để thực hiện có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2019 - 2020, huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các TC, thu hút người dân tham gia với tư cách là chủ thể thực hiện phong trào xây dựng NTM. Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng lộ trình.
 
20190925-l15.jpg
 
Nhờ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân nên 
dện mạo nông thôn mới ở huyện Bình Đại ngày càng khang trang, sạch đẹp
 
Song song với đó, huyện đã đẩy mạnh và đổi mới nội dung , hình thức tuyên truyền đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM. Từ đó, người dân tích cực đóng góp kinh phí, công lao động để thực hiện các công trình theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
 
Qua 10 năm xây dựng NTM, huyện Bình Đại đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 877 tuyến đường với tổng chiều dài 474,66km, kinh phí 330 tỷ đồng. Xây mới, nâng cấp, sửa chữa 160 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí 27,67 tỷ đồng. Các công trình cống đập, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng, nạo vét định kỳ đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh.
 
Đặc biệt, người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả như: Mô hình dừa kết hợp xen canh cây có múi, nuôi vọp thương phẩm, nuôi bò sinh sản, nuôi dê, mô hình nuôi tôm hai giai đoạn... Từ năm 2010 đến nay, huyện đã thành lập mới 10 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn huyện có 16 hợp tác xã; 162 tổ hợp tác nông nghiệp, phi nông nghiệp được thành lập theo Nghị định số 151 của Chính phủ, với trên 2.000 thành viên tham gia. Qua đó đã nâng cao năng suất cây trồng, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 22,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 16,73% giảm còn 6,75% đến cuối năm 2018.
 
Các tiêu chí xây dựng NTM về lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường trên địa bàn huyện qua công tác tuyên truyền được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng tình. Theo đó, trường lớp được xây dựng khang trang, hệ thống trường học được mở rộng, chất lượng giáo dục nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến xã được đầu tư đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh. Có 19/19 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2011 - 2020. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,5%.
 
Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay huyện Bình Đại có 4 xã đạt chuẩn NTM là: Long Hòa, Phú Thuận, Thới Thuận, Châu Hưng đạt 19/19 tiêu chí; xã Thạnh Phước cũng đang trên đường tiến về đích; các xã còn lại đạt từ 7 - 11 tiêu chí.
Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM ước đạt hơn 977 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp quy thành tiền hơn 103,8 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 877 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 474km, xây mới, nâng cấp, sửa chữa 160 cầu giao thông nông thôn, nạo vét và xây dựng 263 công trình thủy lợi nội đồng. Đầu tư xây mới, sửa chữa 6 trường mẫu giáo, 7 trường tiểu học, 4 trường THCS. 4 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 14 hội trường văn hóa xã, 17 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên. Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 9 chợ.
Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện hiện đạt hơn 40 triệu đồng/năm (vào cuối năm 2018), tăng 22,24 triệu đồng so với năm 2011. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Hiện có 19/19 trạm y tế xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Chỉ tiêu chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80%. Hiện có 7/19 xã đạt chỉ tiêu về hệ thống chính trị, 19/19 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có 19/19 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 9/19 xã hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng và an ninh.
 
 
 

Đài Sơn