Giúp đồng bào Tây Nguyên xóa đói, nghèo hiệu quả

06/07/2020 10:44 SA

 Làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, góp phần giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn xóa đói, nghèo, xây dựng cuộc sống mới ấm no.

Cần những giải pháp phù hợp

06/07/2020 10:26 SA

 Sau nhiều năm thực hiện, chính sách định canh, định cư (ĐCĐC) của Đảng và Nhà nước đã giúp hàng trăm nghìn hộ dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo ổn định đời sống. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố nên vấn đề di cư tự do (DCTD) trong đồng bào DTTS vẫn xảy ra và gây ra những hệ lụy không nhỏ đến phát triển kinh tế, đời sống cũng như trật tự an toàn xã hội.

Minh Hóa: Giảm nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

06/07/2020 10:24 SA

 Minh Hóa là một trong những huyện nghèo của cả nước, vì vậy, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn còn nhiều khó khăn, thách thức. Với nhiều nỗ lực vượt bậc, thời gian qua, Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Quảng Ngãi: Hiệu quả từ những mô hình giảm nghèo

06/07/2020 10:20 SA

 Trong 5 năm qua (2016 - 2020), các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều mô hình kinh tế dành cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo là đồng bào DTTS và phụ nữ thuộc hộ nghèo trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc vùng An toàn khu trên địa bàn các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và phường Phổ Minh và xã Phổ Khánh (TX. Đức Phổ).

Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tại huyện Kon Plông: Trao “cần câu” cho người nghèo

06/07/2020 10:13 SA

 Ban chỉ đạo huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể trong huyện triển khai các đầu mối công việc theo chức năng nhiệm vụ; cùng các tổ chức đoàn thể cơ sở và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chính sách giảm nghèo; phân công các thành viên của Ban chỉ đạo huyện phụ trách địa bàn để phối hợp địa phương hướng dẫn bà con thực hiện chương trình bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.