Vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia - đầu số 1408.

16/08/2019 15:56 CH

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, nhằm kêu gọi người dân trong cả nước chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 thông qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia - đầu số 1408. 

Kế hoạch vận động nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

16/08/2019 15:37 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 (Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ); Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Quốc gia và hướng tới “Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và “Ngày vì người nghèo ở Việt Nam” 17/10; và để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ, đóng góp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. 

Triển khai đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

16/08/2019 15:30 CH

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 từ 00h00 ngày 19/8/2019 đến 24h00 ngày 31/12/2019.

Huyện biên giới Quế Phong nỗ lực thoát nghèo

12/08/2019 09:09 SA

Những năm trước, Quế Phong là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, nhưng đến nay, đời sống người dân đã đổi thay, kinh tế xã hội từng bước đi lên. Hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Hướng thoát nghèo ở xã Làng Mô

11/08/2019 09:13 SA

Làng Mô là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, những năm gần đây, người dân trong xã đã biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, trong đó có việc trồng và thu hoạch cây sơn tra (hay còn gọi là cây táo mèo) đem lại thu nhập đáng kể cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.