Khởi động chương trình nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

19/08/2019 10:08 SA

Sáng ngày 19/8, tại trường quay S14 của VTV, chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Lễ bấm nút mở hệ thống Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.

Nhắn tin tới 1408: Đóng góp thiết thực vì người nghèo

19/08/2019 09:03 SA

Bắt đầu từ 00h00 ngày 19/8 đến hết 24h00 ngày 31/12/2019, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp “VNN n” gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng n giới hạn từ 1 đến 100), chủ thuê bao di động sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.

Vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia - đầu số 1408.

16/08/2019 15:56 CH

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, nhằm kêu gọi người dân trong cả nước chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 thông qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia - đầu số 1408. 

Kế hoạch vận động nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

16/08/2019 15:37 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 (Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ); Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Quốc gia và hướng tới “Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và “Ngày vì người nghèo ở Việt Nam” 17/10; và để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ, đóng góp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. 

Triển khai đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

16/08/2019 15:30 CH

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 từ 00h00 ngày 19/8/2019 đến 24h00 ngày 31/12/2019.