Diên Khánh: Nhân rộng mô hình tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo

11/11/2019 18:52 CH

Từ hiệu quả thiết thực của mô hình thí điểm Tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo tại 3 xã Diên An, Diên Tân, Diên Xuân, năm nay, huyện Diên Khánh nhân rộng mô hình này thêm 4 xã trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức tự lực, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các hộ nghèo, cận nghèo trong việc thoát nghèo bền vững.

Chuyện giảm nghèo ở huyện vùng cao Lâm Bình

10/11/2019 22:34 CH

Lâm Bình là huyện thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, giờ đây đời sống của nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao.

Chuyện giảm nghèo trên vùng đất của sâm

08/11/2019 22:30 CH

Hiện nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đạt từ 6 đến 8%. Số hộ nghèo của huyện năm 2018 là 3.326 hộ, giảm 1.418 hộ so với năm 2015.

Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

08/11/2019 22:26 CH

Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,78%, giảm gần 3% so năm 2014. Đó là kết quả của nhiều biện pháp mà địa phương thực hiện.

Hòa An giảm nghèo bền vững

08/11/2019 22:19 CH

Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, với nhiều ấp nghèo “điển hình” hay được nhắc đến. Tuy nhiên, cả hệ thống chính trị và Nhân dân của xã đã nỗ lực, cố gắng trong công tác giảm nghèo, quyết tâm đã thoát nghèo phải bền vững…