Triển vọng cây hà thủ ô đỏ ở Cao Bằng

23/11/2020 10:53 SA

 Hà thủ ô đỏ được nông dân trồng tập trung tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, bước đầu đem lại thu nhập gấp hàng chục lần trồng ngô, lúa.

Lâm Đồng: Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ đúng, trúng

16/11/2020 11:17 SA

 Mặc dù là một năm khó khăn trên cả nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng công tác giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lâm Đồng vẫn tích cực được triển khai và có những kết quả khả quan.

Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với 8 tỉnh Tây Bắc

16/11/2020 11:13 SA

 Phát triển du lịch tại các tỉnh Tây Bắc sẽ góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân địa phương giảm nghèo bền vững và là cơ hội để quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Lai Châu: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,78%/năm

10/11/2020 16:28 CH

 Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu đã thiết kế nhiều chương trình, giải pháp... nhằm nâng cao năng lực khả năng tiếp cận của hộ nghèo, hộ cận nghèo về các dịch vụ phát triển sản xuất.

Huy động mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững ở Mai Châu

10/11/2020 16:26 CH

 Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, số hộ nghèo, cận nghèo năm sau đều giảm so với năm trước. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư, xây dựng. Đó là những “trái ngọt” mà cán bộ và nhân dân huyện đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.