Chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo: Hướng tới sinh kế bền vững

03/06/2020 09:31 SA

 Sau 5 năm triển khai nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ hàng chục nghìn hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ninh Bình: Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

03/06/2020 09:27 SA

 Để công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-TU và Quyết định số 141/QĐ-TU phân công 55 cơ quan đơn vị phụ trách và 56 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kết nghĩa đã có nhiều giải pháp, việc làm sáng tạo, thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. 

Gần 6 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo trong năm 2020 2

03/06/2020 09:23 SA

 Giai đoạn 2016 - 2020, nguồn kinh phí thực hiện các Chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án, chương trình để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 15.630 tỷ đồng chia theo các giai đoạn.

Bạc Liêu: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

03/06/2020 09:12 SA

 Mục tiêu của tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1%, trên địa bàn tỉnh không còn người nghèo khó khăn về nhà ở. Để đạt mục tiêu này, ngoài những sự trợ giúp về vật chất, về phương tiện và kiến thức thì công tác tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức, hành vi của người nghèo là rất quan trọng.

An Ngãi Tây tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo

03/06/2020 09:05 SA

 Trên cơ sở Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã An Ngãi Tây (Ba Tri) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng được củng cố và kiện toàn…