Hỗ trợ sinh kế phù hợp, giúp người dân giảm nghèo bền vững

22/12/2020 10:02 SA

Thực tế công tác xóa đói, giảm nghèo những năm qua cho thấy, việc quan trọng nhất là trao “cần câu”, tạo sinh kế hiệu quả giúp hộ nghèo, người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Điều này rất cần có nhận thức đúng và các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Sức bật giảm nghèo ở một xã khó khăn huyện Sơn Dương

21/12/2020 09:47 SA

Xã Đồng Quý là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hầu hết dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vì thế công tác giảm nghèo luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Quý. Xã xác định muốn giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân thì không có cách nào khác là giúp nhân dân phát triển kinh tế, giúp người dân có việc làm, có thu nhập. Nhờ có những bước đi sáng tạo, đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của người dân trong đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xã Đồng Quý đã tạo được bước đột phá trong công tác giảm nghèo.

Hiệu quả từ lồng ghép xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo

18/12/2020 08:06 SA

Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xác định nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng để từng bước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, xã phân công cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, cán bộ xã thôn trực tiếp giúp đỡ theo từng nhóm hộ gia đình. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là chú trọng nguồn vốn, chính sách hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 9%, tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 61%.

Cựu chiến binh thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

17/12/2020 15:58 CH

Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ năm xưa luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình hôm nay đã mạnh dạn vay vốn, vừa phát triển kinh tế gia đình vừa góp phần xây dựng quê hương. Hình ảnh của họ luôn sáng mãi phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

16/12/2020 15:55 CH

Trong quá thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các địa phương đã giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các cấp hội đã rà soát, đăng ký giúp đỡ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ có sức lao động, trong đó giúp hàng nghìn hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.