Bộ TT&TT xuất bản Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

15/11/2019 15:22 CH

Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Triển khai thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó có nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.

Diên Khánh: Nhân rộng mô hình tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo

11/11/2019 18:52 CH

Từ hiệu quả thiết thực của mô hình thí điểm Tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo tại 3 xã Diên An, Diên Tân, Diên Xuân, năm nay, huyện Diên Khánh nhân rộng mô hình này thêm 4 xã trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức tự lực, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các hộ nghèo, cận nghèo trong việc thoát nghèo bền vững.

Chuyện giảm nghèo ở huyện vùng cao Lâm Bình

10/11/2019 22:34 CH

Lâm Bình là huyện thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, giờ đây đời sống của nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao.

Chuyện giảm nghèo trên vùng đất của sâm

08/11/2019 22:30 CH

Hiện nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đạt từ 6 đến 8%. Số hộ nghèo của huyện năm 2018 là 3.326 hộ, giảm 1.418 hộ so với năm 2015.

Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

08/11/2019 22:26 CH

Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,78%, giảm gần 3% so năm 2014. Đó là kết quả của nhiều biện pháp mà địa phương thực hiện.