Video

Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 -1,5% giai đoạn 2016-2020

24/05/2019 10:30

TTXVN